Media

Media

Förfrågningar

Investerarrelationer

United Bankers Abp:

verkställande direktör, United Bankers Abp

Patrick Anderson

patrick.anderson@unitedbankers.fi +358 9 2538 0236

Född: 1979
Utbildning: 
Ekon.Mag.

 

Central arbetserfarenhet:

United Bankers Abp, verkställande direktör, 2010–

UB Securities Ab, (konsernens moderbolaget framtill 2010), verställande direktor, 2007–2014 

 

Andra förtroendeuppdrag:

UB Corporate Finance Oy, styrelseordförande, 2024–

Stiftelsen Svenska Handelshögskolan, styrelselemedlem och rådmedlem, 2020–

UB Bankirfirma Ab, styrelsemedlem, 2018–2023

UB Kapitalförvaltning Tampere Ab, styrelsemedlem, 2016–2021

UB Securities Ab, styrelseordförande, 2014–2023

Oy Boda Farm Ab, styrelsemedlem, 2012–

Paadla AS, styrelseordförande, 2010–

Bockholmen Invest Ab, styrelseordförande, 2008–

RGM Holdings Oy, styrelseordförande, 2007–

UB Kapitalförvaltning Ab, styrelsemedlem, 2007–

Kapitalförvaltning:

verkställande direktör, UB Kapitalförvaltning Ab

Jani Lehti

jani.lehti@unitedbankers.fi +358 9 2538 0322

Född: 1966
Utbildning: Ekon.Mag.

 

Central arbetserfarenhet:

UB Kapitalförvaltning Ab, verkställande direktör, 2005–

United Bankers Abp, medlem av ledningsgruppen, 2012–

UB Kapitalförvaltning Ab, kapitalförvaltare, 1994–2005

 

Andra förtroendeuppdrag:

Oy Spolidoro Ab, verkställande direktör, styrelsemedlem, 2005–

J. Lehti & Co Oy, verkställande direktör, styrelsemedlem, 1999–

Fondbolag:

verkställande direktör, UB Fondbolag Ab

John Ojanperä

john.ojanpera@unitedbankers.fi +358 9 2538 0356

Född: 1981
Utbildning: 
Ekon.Mag.

 

Central arbetserfarenhet:

UB Fondbolag Ab, verkställande direktör, 2016-

United Bankers Abp, medlem av ledningsgruppen 2016-

United Bankers Abp, ekonomichef, 2014–2016

PwC, manager, Transaction services/M&A, 2012–2014

 

Andra förtreondeuppdrag:

UB Corporate Finance Oy, styrelsemedlem, 2024–

Synpunkter på marknaden:

strateg, placeringschef, kapitalförvaltning för institutioner

Allan Eriksén

allan.eriksen@unitedbankers.fi +358 9 2538 0292

Skogsplacering:

portföljförvaltare, UB Skog

Kari Kangas

kari.kangas@unitedbankers.fi +358 40 090 3133

verkställande direktör, UB Nordic Forest Management Ab

Jyri Hietala

jyri.hietala@unitedbankers.fi +358 40 359 3566

Fastighetsplacering:

portföljförvaltare, UB Nordiska Fastigheter

Jaakko Onali

jaakko.onali@unitedbankers.fi +358 44 076 0604

portföljförvaltare, UB Finska Fastigheter

Perttu Hokkanen

perttu.hokkanen@unitedbankers.fi +358 40 089 6784