Kundinformation

Kundinformation

Aktuell information till placerare

Syftet med lagstiftningen om investeringstjänster är att förbättra investerarnas skydd. Investerare blir informerade om bland annat tjänsteleverantörer, erbjudna tjänster, finansiella instrument och risker förknippade till dessa. Utöver detta uppmanas investerare att beskriva sin ekonomiska situation, investeringsmål, investeringserfarenhet och -kunskap. Syftet med denna utredning är att erbjuda de mest lämpliga tjänsterna och produkterna för kunden.

 

Denna sida sammanställer relevant information som krävs på grund av lagstiftningen.

 

 

Tietoa UB-konsernin yhtiöistä ja niiden tarjoamista palveluista »

Asiakkaan verotusmaata koskevien tietojen kerääminen UB:ssa »

Ohjeita kuolinpesän asioita hoitavalle »

Tietoa alaikäisistä ja muista edunvalvonnan alaisista asiakkaista »

Tietoa asiakasluokittelusta ja luokittelukriteerit »

Tietoja asiakasvarojen säilyttämisestä »

Principer för utförande av order »

Omaisuudenhoidon ehdot »

Konsultatiivista varainhoitopalvelua koskevat asiakastiedot »

Asiakassuhteen yleiset ehdot »

Arvopaperivälityssopimus »

Säilytyssopimus »

Allmänna användarvillkor för webbplatsen »

Prislista för tjänster »

 

Käytetyt välittäjät UB Omaisuudenhoito Oy »

UB Omaisuudenhoito Oy – Viisi käytetyintä välittäjää 2023 PDF »

UB Omaisuudenhoito Oy – Viisi käytetyintä välittäjää 2023 CSV »

UB Omaisuudenhoito Oy – Viisi käytetyintä välittäjää 2022 PDF »

UB Omaisuudenhoito Oy – Viisi käytetyintä välittäjää 2022 CSV »

 

UB Omaisuudenhoito Oy – Toimeksiantojen toteutuksen laatua koskeva kooste vuodelta 2023 »

UB Omaisuudenhoito Oy ja UB Pankkiiriliike Oy – Toimeksiantojen toteutuksen laatua koskeva kooste vuodelta 2022 »

 

Principer för ägarstyrning för fonder förvaltade av UB Kapitalförvaltning Ab och UB Fondbolag Ab »

 

VAKUUTUSTUOTTEIDEN AVAINTIETOASIAKIRJAT (PRIIPS KID)

UB Sijoitusvakuutus, avaintietoasiakirja »

UB Kapitalisaatiosopimus, avaintietoasiakirja »

 

VAKUUTUSTUOTTEISIIN LIITETTÄVIEN VARAINHOITOPALVELUJEN AVAINTIETOASIAKIRJOJEN LIITTEET

UB Joukkovelkakirjalainat »

UB Eurooppa osakkeet »

UB Suomi osakkeet »

UB Osake 25 »

UB Osake 50 »

UB Osake 75 »

UB Osake 100 »

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen, varainhoitostrategiat

UB 360 Eurooppa Osake »

UB 360 Suomi Osake »

UB 360 Osake 25 »

UB 360 Osake 50 »

UB 360 Osake 75 »

UB 360 Osake 100 »

Vakuutustuotteisiin liitettävien omaisuudenhoitostrategioiden tuottohistoriat

UB Osake 100 »

UB Osake 75 »

UB Osake 50 »

UB Osake 25 »

Eurooppa Osake »

Suomi Osake »

Joukkolainavarainhoito »

Anknutna ombud

UB-koncernen använder anknutna ombud. De anknutna ombuden är registrerade i Finansinspektionens offentliga register över anknutna ombud. Registret hittas under adressen:

https://www.finanssivalvonta.fi/rekisterit/sidonnaisasiamiehet

Pörssinoteeratut rahastot eli ETF:t

Voit sijoittaa United Bankersin kautta laajaan valikoimaan pörssinoteerattuja rahastoja eli ETF:iä. Saatavilla on ETF:iä muun muassa alla olevan listan liikkeeseenlaskijoilta.

Kunkin ETF:n avaintietoasiakirja (KID) löytyy liikkeeseenlaskijan verkkosivuilta. Tutustu siihen huolellisesti ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

 

Liikkeeseenlaskija

Tarkennus

Lisätietoja

Amundi ETF

Amundi

www.amundietf.com

db x-trackers/db x-trackers II

db x-trackers

www.etf.db.com/

DNB Asset Management AS

DnB NOR

 

iShares

iShares

www.iShares.com

Lyxor ETF

Lyxor

 

UBS ETF

UBS ETF

www.ubs.com/etf

Vanguard

Vanguard

www.vanguard.com

XACT Fonder AB

XACT

 

XMTCH

CS ETF / Credit Suisse 

 

HSBC

HSBC

www.etf.hsbc.com