Ansvarsfullhets­rapportering

Ansvarsfullhetsrapportering

För att följa med att målen uppnås rapporterar vi regelbundet om vår placeringsverksamhets och våra fonders ansvarsfullhet. De senaste årsrapporterna kan läsas via länkarna nedan.

Hållbarhetsrapport 2023

United Bankers publicerade hållbarhetsrapporten för år 2023 som en del av sin årsberättelse den 29.2.2024. Ramverket för rapporteringen bygger på de standarder för hållbarhetsrapportering som fastställts av Global Reporting initiative (GRI). Bekanta dig med hållbarhetsrapporten »

Tidigare hållbarhetsrapporter

Hållbarhetsrapport 2022 »

SKOGSFONDER

Inom skogsbruket är de största ansvarsfullhetsfaktorerna naturförvaltningen av ekonomiskog, vattenskydd samt säkrandet av skogens mångfald. UB:s skogsfonder vill vara bland de bästa när det gäller ansvarsfullt skogsbruk.

 

Specialplaceringsfond UB Skogs hållbarhetsrapport för år 2023 (FI) »

RTS-määräaikaiskatsaus 2023 »

 

Kolbalans

 

Specialplaceringsfond UB Skogs kolbalans 2023 (FI) »

United Bankers kolbalans 2023 (FI) »

 

FASTIGHETSFONDER

Energieffektivitet, minskande av negativ klimatpåverkan samt distributionskedjans ansvarsfullhet är för stunden betydande ansvarsfullhetsteman inom fastighetsbranschen.

 

Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheters hållbarhetsrapport för år 2023 (på finska) »

RTS-määräaikaiskatsaus 2023 »

 

Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheters hållbarhetsrapport för år 2023 (på finska) »

RTS-määräaikaiskatsaus 2023 »

 

AKTIE-, RÄNTE- OCH MULTISTRATEGIFONDER

UB följer upp hur investeringarna främjar genomförandet av FN:s mål för hållbar utveckling. Aktie- och räntefondernas effekter beskrivs i de fondspecifika kvartalsvisa ESG-rapporterna. Alla FN:s mål för hållbar utveckling beaktas i övervakningen, för speciellt multistrategifonder kan främja flera mål samtidigt. Rapporteringen och övervakningen baserar sig på Sustainalytics och Morningstars ESG-databasernas uppskattning om fondens inverkan på att uppnå vart och ett av målen för hållbar utveckling.

 

Fondernas ESG-kvartalsrapporter och periodiska RTS-rapporter på finska

UB Asien Fastighetsaktie | ESG-kvartaaliraportti | RTS-määräaikaiskatsaus

UB Amerika | ESG-kvartaaliraportti | RTS-määräaikaiskatsaus

UB EM Infra | ESG-kvartaaliraportti | RTS-määräaikaiskatsaus

UB Europa AI | ESG-kvartaaliraportti | RTS-määräaikaiskatsaus

UB Europa Fastighetsaktie | ESG-kvartaaliraportti | RTS-määräaikaiskatsaus

UB Förnybar Energi | RTS-määräaikaiskatsaus

UB Global Fastighetsaktie | ESG-kvartaaliraportti | RTS-määräaikaiskatsaus

UB High Yield | ESG-kvartaaliraportti | RTS-määräaikaiskatsaus

UB Finland | ESG-kvartaaliraportti | RTS-määräaikaiskatsaus

UB Infra | ESG-kvartaaliraportti | RTS-määräaikaiskatsaus

UB Ränta Plus | ESG-kvartaaliraportti | RTS-määräaikaiskatsaus

UB Kortränta | ESG-kvartaaliraportti | RTS-määräaikaiskatsaus

UB Global | ESG-kvartaaliraportti | RTS-määräaikaiskatsaus

UB Nordamerika Fastighetsaktie | ESG-kvartaaliraportti | RTS-määräaikaiskatsaus

UB Smart | ESG-kvartaaliraportti | RTS-määräaikaiskatsaus

Asilo Argo | ESG-kvartaaliraportti | RTS-määräaikaiskatsaus

 

SAMARBETSPARTNERS FÖR MÄTNING OCH RAPPORTERING AV HÅLLBARHET

Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk. Fondplaceringen kan både öka och minska i värde och investeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Det kan inte garanteras att fondens avkastningsmål uppnås. På basis av fondens historiska utveckling kan en pålitlig uppskattning om kommande utveckling inte göras. Investeraren skall innan investeringsbeslutet bekanta sig med fondernas fondprospekter, faktablad, stadgar och prislistor vilka är tillgängliga på adressen www.unitedbankers.fi.

 

Det material och den information som presenteras i dessa rapporter baserar sig på källor som United Bankers-koncernen betraktar som tillförlitliga samt på koncernens egna uppskattningar. Detta utesluter emellertid inte möjligheten till fel eller ofullständiga uppgifter. Den information som ligger till grund för eventuella slutsatser kan förändras snabbt och United Bankers-koncernen kan ändra sin ståndpunkt utan separat meddelande. United Bankers-koncernen eller dess samarbetspartner eller anställda ansvarar inte för eventuella skador till följd av användningen av rapporten. Ingen information i rapporterna bör som sådan uppfattas som köp- eller säljerbjudanden av finansiella instrument eller som annan uppmaning till placeringsåtgärder. Vid placeringsbeslut eller åtgärder bör läsaren fatta besluten på egen bedömning av investeringsobjektet samt riskerna förknippade med det. UBs fonder förvaltas av UB Fondbolag Ab. Portföljförvaltningen av fonderna är utkontrakterad till UB Kapitalförvaltning Ab.