Fondsparande

Fondsparande

Det finns flere alternativ och många beslut som ska fattas när det gäller att placera men det viktigaste är att man börjar.

Ett regelbundet månadssparande i fonder är ett enkelt sätt att öka din förmögenhet. Fondsparande kräver inget stort startkapital, minimiteckningen för det månatliga fondsparandet är endast 100 euro.

Regelbundet fondsparande är förnuftigt eftersom det jämnar ut placeringarnas tidsmässiga risk. När placeringarna görs regelbundet och fördelas jämnt över en längre tidsperiod balanserar det även risken som orsakas av svängningar på placeringsmarknaden.

Man kan spara och placera för många olika ändamål – för sina pensionsdagar, en ny bil eller barnets första bostad. Den placerade summan, placeringens tidshorisont och förmågan att tåla risk varierar. UB:s breda fondsortiment erbjuder varje sparare en lämplig fond.
Cristina Saalasti, privatbankir

Hur väljer jag en lämplig fond?

En av de viktigaste faktorerna vid fondsparande är diversifiering – lägg inte alla ägg i samma korg. Det lönar sig att diversifiera placeringarna både geografiskt och i olika tillgångsklasser. Om du exempelvis placerar i tre olika fonder kan du välja en räntefond, en realtillgångsfond och en aktiefond som placerar på ett visst marknadsområde. Om du placerar i endast en fond är UB Smart ett bra alternativ. Fonden är en smart kapitalförvaltningsfond som ger dig en färdig diversifiering i olika tillgångsklasser.

Hur börjar jag fondspara?

Månatligt fondsparande kan göras i nästan alla UB:s fonder. Gör ett fondsparavtal i den önskade fonden eller fonderna i MittUB-tjänsten. Sparsumman kan du betala genom en upprepad kontoöverföring från ditt eget bankkonto. Du får mer detaljerade betalningsinstruktioner då du ingår fondsparavtalet. Om du vill skänka fondandelar genom månatligt fondsparande vänligen kontakta våra placeringsexperter placera@unitedbankers.fi eller tfn 09 2538 0320 vardagar kl. 9–17.

Bekanta dig med vårt fondsortiment

Fondplaceringar förknippas alltid med en ekonomisk risk. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde. Placeraren skall innan placeringsbeslutet bekanta sig med fondens faktablad och fondprospekt som finns tillgängliga hos UB Kapitalförvaltning Ab. Fonderna förvaltas av UB Fondbolag Ab.