Realtillgångar

Realtillgångar

Realtillgångar är ett viktigt inslag i en väl diversifierad placeringsportfölj. De erbjuder möjlighet att uppnå en konkurrenskraftig avkastning med lägre risk än i genomsnitt.
Juuso Uski, direktör, kapitalförvaltning för privatpersoner

Vad är realtillgångar?

Realtillgångar är per definition egendom, vars pris inte sjunker när penningvärdet sjunker. Realtillgångar lämpar sig utmärkt i nästan alla placeringsportföljer för att sprida risken och skydda portföljens värde mot inflation. Realtillgångar är exempelvis fastigheter, råvaror samt infrastruktur- och jordegendom.

Varför placera i realtillgångar?

Placering i realtillgångar erbjuder många fördelar. Det genererar stabilt kassaflöde, skyddar mot inflation och möjliggör ett bra förhållande mellan avkastning och risk. Realtillgångar ger spridning i placeringarna med låg korrelation mot andra tillgångsklasser, såsom ränteinstrument och aktier.

 

Se videon där UB:s placeringsdirektör Kimmo Hurrila berättar vad som avses med realtillgångar och vilka tillgångsklasser som de omfattar.

UB:s placeringar i realtillgångar

United Bankers är en föregångare inom placering i realtillgångar i Norden med realtillgångsplaceringar till ett värde av över en miljard euro. UB erbjuder ett omfattande urval fonder med fokus på realtillgångsklasser, som erbjuder investerarna smidig tillgång till fastighets-, skogs- och infrastrukturplaceringar även med mindre placeringsbelopp.

Fastigheter

Fastighetsplaceringar ger placeringsportföljerna stabilitet och förbättrar placeringarnas förhållande mellan avkastning och risk. Fastighetsplaceringar erbjuder också regelbundet kassaflöde, varför de lämpar sig väl som en fast del av placeringsportföljen.
Läs mer om fastighetsplaceringar »

INFRASTRUKTUR

Med infrastruktur avses de allmänna servicesystemen i samhället, såsom elförsörjning och eldistribution, vattenförsörjning, hamnar, flygplatser och vägtullar. De har traditionellt ägts och underhållits av samhället.
Läs mer om infrastrukturfonder »

SKOG

Skog är ett placeringsobjekt som bevarar sitt värde väl och erbjuder stabil avkastning. Dess avkastningsprofil är exceptionell, eftersom trädbeståndets tillväxt är oberoende av konjunkturerna.
Läs mer om skog »

Fastighetsaktier

UB:s fastighetsaktiefonder erbjuder ett smidigt sätt att placera med god likviditet i börsnoterade fastighetsplaceringsbolag globalt.
Läs mer om fastighetsaktiefonder »

Bekanta dig med vårt mångsidiga fondsortiment »

 

Fråga mer av våra experter, tfn 09 2538 0320 eller
e-post placera@unitedbankers.fi

 

Före ett placeringsbeslut ska investeraren ta del av fondmaterialet, som finns att få från UB Kapitalförvaltning. Fondplacering är alltid förenat med ekonomisk risk. Det kapital som placeras i fonden kan öka eller minska i värde och den målsatta avkastningen för fonden uppnås inte nödvändigtvis. Vid beräkningen av den målsatta avkastningen har fondens tecknings- och inlösenavgift inte beaktats. Fonden förvaltas av UB Fondbolag Ab. De upplysningar och den information som presenteras på denna sida baserar sig på källor som UB anser vara tillförlitliga och på UB:s egna uppskattningar. Det utesluter emellertid inte möjligheten till fel eller ofullständiga uppgifter. Den information som ligger till grund för eventuella slutsatser kan förändras snabbt och UB kan ändra sin uppfattning eller marknadssyn utan separat meddelande.