Vastuullisuus UB Pankkiiriliike Oy:n liiketoiminnassa

Arvomme ovat Rehellisyys – läpinäkyvyys, Valppaus – ajantasaisuus ja hereillä olo, Tuloksellisuus – meidän tulee auttaa asiakkaitamme menestymään, niin mekin menestymme. Huomioimme asiakkaamme, työntekijämme, ympäristön, yhteiskunnan, lainsäädännön ja hyvät hallintotavat yritystoiminnassamme. Yhtiössämme on tärkeätä, että työntekijät ymmärtävät vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistävän yhtiön asiakkaiden pitkän aikavälin sijoitustoiminnan tavoitteita. Liiketoimintamme perusperiaatteisiin kuuluu mm. selkeä toimintapolitiikka mahdollisten eturistiriitatilanteiden välttämiseksi asiakkaan ja yhtiön välillä. Tavoitteemme on olla alamme kärjessä niissä tuotteissa ja palveluissa, joihin keskitymme. Olemme suomalaisen vastuullisen sijoittamisen foorumin, FINSIF:in, jäsen.

Vastuullisen sijoittajan tarkoituksena on saada salkulleen mahdollisimman hyvä tuotto. Kestävän kehityksen periaatteita noudattavat yritykset hoitavat myös taloudelliset velvoitteensa hyvin, pienentäen näin sijoittajan riskiä. Parhaat mahdollisuudet hyvään tuottoon pitkällä aikavälillä ovat sijoittajalla, joka ottaa huomioon myös perinteisen taloudellisen raportoinnin ulkopuoliset erät ja tuntee sijoituskohteensa.

Uskomme, että yhteiskunnallisilla näkökohdilla, hyvällä hallintotavalla ja vastuullisuuden huomioimisella on vaikutusta asiakkaittemme sijoitustoiminnan tuloksellisuuteen. Näin voidaan saavuttaa parempaa pitkän tähtäimen taloudellista tuottoa ja saada sijoittajien ja ympäröivän yhteiskunnan tavoitteet lähemmäksi toisiaan.

UB Pankkiiriliike Oy:n liiketoimintamalli perustuu laajaan ja kilpailukykyiseen yhteistyö-kumppaniverkostoon sekä neuvontapalveluihin. Koska UB Pankkiiriliike Oy ei itse harjoita varainhoitoliiketoimintaa tai sijoita suoraan yksittäisiin yrityksiin, YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden noudattamisen valvominen liittyy UB Pankkiiriliike Oy:n yhteistyökumppaneihin. Valitessamme yhteistyökumppaneita kiinnitämme huomiota muun muassa heidän toimintansa korkeaan laatuun ja siihen, ovatko he sisällyttäneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet omaan liiketoimintaansa. YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet käsittelevät ympäristö-, sosiaalisten ja yhtiöiden hallintotapaan liittyvien tekijöiden huomioonottamista sijoittamisessa ja periaatteet ovat laajalti hyväksyttyjä yhteistyökumppaniverkostossamme. Mikäli jokin yksittäinen yhteistyökumppanimme ei ole sisällyttänyt YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita omaan liiketoimintaansa, UB Pankkiiriliike Oy kiinnittää erityistä huomioita yhteistyökumppanin toimintaan ja sen vastuullisuuteen.

UB Pankkiiriliike Oy:n hallitus

UB Pankkiiriliike – Varojesi arvoinen kumppani
Haluatko yksilöllistä palvelua? OTA MEIHIN YHTEYTTÄ