Uusi sijoituspalveluita koskeva MiFID II –sääntely voimaan

Sijoituspalveluiden tarjoamista koskevan MiFID II -direktiivin mukainen sääntely astuu voimaan Euroopan laajuisesti 3.1.2018. Uudella lainsäädännöllä on tarkoitus parantaa muun muassa sijoittajansuojaa, rahoitusmarkkinoiden ja sijoituspalveluiden läpinäkyvyyttä sekä asiakkaiden tiedonsaantia sijoituspalveluista.

Toiminnastamme ja palveluistamme annettavat yleiset tiedot päivittyvät

Yleiset asiakkaille annettavat tiedot, jotka koskevat muun muassa Suomen Pankkiiriliike Oy:tä ja palveluitamme, päivitetään 2.1.2018 mennessä. Päivitetyt tiedot ovat saatavilla verkkosivuiltamme http://ubpankkiiriliike.fi/palveluntarjoajan-tiedot/

Sopimusehtoja päivitetään

Olemme päivittäneet asiakassopimuksemme vastaamaan uuden sääntelyn vaatimuksia. Nykyisten asiakkaiden sopimukset tullaan uusimaan siinä yhteydessä kun asiakkaalle annetaan uuden sääntelyn voimaantultua sijoitusneuvontaa, tehdään säännöllinen soveltuvuusarviointi tai välitetään asiakkaan toimeksiantoja.

Kulut ja kannustimet

Suomen Pankkiiriliike Oy:n sijoitusneuvonta on ei-riippumatonta, mikä mahdollistaa palkkionpalautusten vastaanottamisen kolmannelta osapuolelta. Tähän liittyen asiakkaalle tullaan tarjoamaan rahoitusvälinettä koskeva soveltuvuuslausunto. Asiakkaille annetaan jatkossa kuluista ja kustannuksista sekä Suomen Pankkiiriliike Oy:n vastaanottamista palkkioista nykyistä tarkempaa tietoa.

Asiakaspuhelut ja muu sähköinen viestintä tallennetaan

Uusi sääntely edellyttää, että tallennamme asiakkaiden kanssa käydyt puhelut ja muun sähköisen viestinnän. Tallenteita säilytetään viisi vuotta ja toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä seitsemän vuotta. Kopiot tallenteesta on pyynnöstä asiakkaan saatavilla. Tallenteet tulee myös luovuttaa pyydettäessä viranomaiselle.

Yhteisöasiakkaan LEI-tunnus

Uuden sääntelyn myötä yhteisöasiakkailla tulee olla jatkossa kansainvälinen yhteisökoodi (LEI) arvopaperikaupan mahdollistamiseksi. LEI-tunnus edellytetään yhteisöasiakkailta riippumatta siitä, onko sijoituspäätöksen tekijä asiakas itse vai esimerkiksi omaisuudenhoitaja. Yhteisöasiakkaita ovat kaikki yhtiöt, säätiöt sekä muut yhteisöt, joilla on Y-tunnus.

LEI-tunnus tarvitaan, jos kauppoja tehdään pörssiosakkeilla, ETF-rahasto-osuuksilla, johdannaisilla, joukkovelkakirjalainoilla tai muilla pörssinoteeratuilla arvopapereilla. Tunnusta ei vaadita esimerkiksi tavallisten sijoitusrahastojen rahasto-osuuksien lunastukseen ja merkintään.

Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilla on lisätietoa LEI-tunnuksesta ja sen hakemisesta ja siitä veloitettavista kuluista. Lue lisää: www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/lei-tunnus.html.