United Bankers Oyj toteuttaa Suomen Pankkiiriliike Oy:n osakkeiden hankinnan suuntaamalla myyjille osakeannin

United Bankers Oyj

YHTIÖTIEDOTE 31.1.2018 kello 12:30

United Bankers Oyj: United Bankers Oyj toteuttaa Suomen Pankkiiriliike Oy:n osakkeiden hankinnan suuntaamalla myyjille osakeannin

Finanssivalvonta on 30.1.2018 hyväksynyt järjestelyn, jossa United Bankers Oyj (”United Bankers”, ”Yhtiö”) hankkii Suomen Pankkiiriliike Oy:n (”Suomen Pankkiiriliike”) koko osakekannan. Kauppa toteutetaan osakevaihtona 28.11.2017 allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti.

Finanssivalvonnan hyväksynnän ja muiden osakevaihdon ennakkoehtojen toteutumisen myötä United Bankersin hallitus päätti tänään suunnata osakeannin Suomen Pankkiiriliikkeen myyjille. Suunnatussa osakeannissa myyjät merkitsivät United Bankersin uusia A-sarjan osakkeita yhteensä 248 055 kappaletta. Merkitsijät ja merkittävät osakemäärät ovat tämän tiedotteen liitteenä. Uusien osakkeiden määrä vastaa noin 13,0 prosenttia Yhtiön osakekannasta suunnatun annin jälkeen.

Osakkeiden merkintähinta on noin 36,28 euroa osakkeelta, mikä vastaa United Bankersin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia First North -markkinapaikalla kauppakirjan allekirjoituspäivää, 28.11.2017, edeltävien kahden kuukauden ajalta. Myyjät maksoivat merkitsemänsä United Bankersin osakkeet siirtämällä Suomen Pankkiiriliikkeen koko osakekannan apporttiomaisuutena United Bankersille.

Päätös suunnatusta osakeannista perustui ylimääräisen yhtiökokouksen 8.1.2018 hallitukselle antamaan osakeantivaltuutukseen. Suunnattu osakeanti toteutettiin osana Yhtiölle strategisesti merkittävää yritysjärjestelyä, joten United Bankersin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Uudet osakkeet tuottavat haltijalleen osakkeenomistajien oikeudet, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeet eivät kuitenkaan oikeuta tilikaudelta 2017 mahdollisesti jaettavaan osinkoon. Uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin 31.1.2018. Yhteensä 243 797 vastikeosaketta on luovutusrajoituksen kohteena erikseen sovitun mukaisesti. Vastikeosakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalle sen jälkeen, kun Yhtiön yhtiökokous on keväällä 2018 päättänyt mahdollisesta osingonjaosta tilikaudelta 2017. Osakeannin jälkeen United Bankersin osakkeiden kokonaismäärä on 1 905 236 kappaletta.

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj

Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:
United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, investointipankkitoiminta ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 105 henkilöä (6/2017). Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 20,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,5 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 2,2 miljardia euroa (6/2017). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo Yhtiön toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa unitedbankers.fi.

Suunnatun osakeannin merkintämäärät