UB ostaa Suomen Pankkiiriliikkeen

UB toteuttaa historiansa suurimman yrityskaupan.

Varainhoitotalo United Bankers ostaa Suomen Pankkiiriliikkeen. Yhtiöllä on yli 4 000 asiakasta ja sen hallinnoitavat varat ovat yli 600 miljoonaa euroa.

Kauppahinta on yhdeksän miljoonaa euroa, jonka UB maksaa suunnatulla osakeannilla.

Kiinteän kauppahinnan lisäksi UB maksaa enintään kuuden miljoonan euron lisäkauppahinnan, joka perustuu Suomen Pankkiiriliikkeen ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnan kehitykseen vuonna 2018 sekä hallinnoitavien varojen määrään 31.12.2018. Lisäkauppahinta maksetaan niin ikään osakkeina. Lisäksi myyjille maksetaan Suomen Pankkiiriliikkeen 31.12.2017 tilinpäätöksen mukaiset jakokelpoiset varat.

Myyjinä kaupassa toimivat Suomen Pankkiiriliikkeen hallituksen puheenjohtaja Antti Asunmaa ja muut yhtiön avainhenkilöt.

Suomen Pankkiiriliikkeeseen kuuluu neljä tytäryhtiötä: kokonaan omistuksessa olevan SP kapitaali Oy, SP Life Oy ja SP Meklarit Oy sekä 54,5 prosentin omistusosuudella Joutsen Rahoitus Oy. Lisäksi yhtiö omistaa 11 prosenttia rahastoyhtiö Dividend Housesta.

UB arvioi järjestelyllä olevan merkittävä positiivinen vaikutus ensi vuoden liikevaihtoon ja käyttökatteeseen.

”Yhtiöillä on päällekkäisiä liiketoimintoja, joiden yhdistämisen odotetaan tuovan synergiaetuja jo vuoden 2018 aikana. Organisaatioiden yhdistämisellä on saavutettavissa tehokkuutta ja kustannussäästöjä muun muassa hallinnossa, tietojärjestelmä- ja verkkopalveluympäristössä sekä markkinoinnissa. Täysimääräisesti nämä toteutunevat vuoden 2019 alusta lähtien”, UB kertoo tiedotteessaan.

”Olemme tehneet yhteistyötä Suomen Pankkiiriliikkeen kanssa jo vuodesta 2010, joten tunnemme toistemme liiketoiminnan ja vahvuudet hyvin. Digitalisaatiotrendiin, kiristyvään sääntelyyn sekä markkinaympäristön ja kilpailijakentän muutoksiin vastaaminen onnistuvat helpommin, kun laitamme nyt voimavaramme yhteen. Yhdistyminen lisää mahdollisuuksiamme panostaa entistäkin vahvemmin sijoituspalveluiden laatuun, asiakaskokemukseen sekä tietojärjestelmien ja verkkopalveluiden kehittämiseen. Suomen Pankkiiriliikkeen avulla laajennamme myös jakeluamme merkittävästi”, UB:n toimitusjohtaja Patrick Anderson kertoo tiedotteessa.