Tilinpäätöstiedote Suomen Pankkiiriliike -konserni

Suomen Pankkiiriliike Oy:n vuoden 2016 sijoituspalvelutoiminnan tuotot olivat 4 607 620,51 euroa ja liikevoitto 694 072,15 euroa. Koko konsernin 2016 sijoituspalvelutoiminnan tuotot olivat 5 631 027,20 euroa ja liikevoitto 308 009,38 euroa. Konserniin kuuluvat emoyhtiön lisäksi SP Kapitaali Oy, SP Life Oy, SP Meklarit Oy sekä Joutsen Rahoitus Oy.

Konsernin omavaraisuusaste oli 65,3 %. Lain ja Finanssivalvonnan ohjeiden mukaan laskettu kokonaisvakavaraisuussuhdeluku oli 27 % kun lain mukainen minimimäärä on 8 %.

”Emoyhtiön tuotot ja tulos säilyivät lähellä edellistä vuotta mutta koko konsernin liikevoitto supistui merkittävästi edelliseen vuoteen nähden. Tämä johtui pääosin tytäryhtiö Joutsen Rahoitus Oy:n ensimmäisen tilikauden mukaisen tappion yhdistämisestä konsernin lukuihin ensi kertaa. Joutsen Rahoitus Oy on investoinut merkittävästi digitaalisiin palveluihin ja panostukset alkavat näkyä positiivisesti kuluvalla tilikaudella. Investoimme vahvasti tulevaisuuteen tarjotaksemme asiakkaillemme entistäkin parempia palveluita ja ratkaisuita, kuitenkin muistaen että Suomen Pankkiiriliikkeelle vakavaraisuus on yksi tärkeimmistä toimintaa ohjaavista asioista. Yhtiön vakavaraisuus on yli kolminkertainen lain vaatimaan minimiin nähden, joka sekin on suhteellisen korkea”, toteaa konsernin hallituksen puheenjohtaja Antti Asunmaa.