Strukturoitujen sijoitustuotteiden myynti 2015

Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry (Finnish Structured Products Association, FSPA) on julkistanut vuoden 2015 tiedot koskien jäsentensä Suomessa myymien strukturoitujen sijoitustuotteiden volyymiä ja eri toimijoiden markkinaosuuksia. Luvut antavat kattavan kuvan strukturoitujen sijoitustuotteiden myynnistä Suomessa.

Strukturoitujen sijoitustuotteiden myynti Suomessa kasvoi vuonna 2015 noin 3,4 % verrattuna edelliseen vuoteen. Suomen Pankkiiriliike –konserni raportoi lukunsa viime vuonna ensimmäistä kertaa konsernina ja sen markkinaosuus oli FSPA:n lukujen mukaan 2,80 %.

”Volyymien ja markkinaosuuden kehitys vuonna 2015 oli rohkaisevaa. Uskomme viime kuukausina tehtyjen panostusten henkilöstöön ja liiketoiminnan kehittämiseen heijastuvan edelleen positiivisesti konsernin menestykseen”, arvioi SP Kapitaali Oy:n toimitusjohtaja Henry Nurminen.