Palveluntarjoajan tiedot

UB Pankkiiriliike Oy:n asiakasvastaavista henkilöistä osa toimii UB Pankkiiriliike Oy:n sidonnaisasiamiehinä oman yrityksensä kautta tai tällaisen yhtiön palveluksessa, lain sijoituspalveluyrityksistä mukaan, UB Pankkiiriliike Oy:n lukuun ja vastuulla. Käytetyt sidonnaisasiamiehet on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään julkiseen sidonnaisasiamiesrekisteriin.

Vastuurajoituslauseke

UB Pankkiiriliike Oy ei takaa internetsivujen tietojen oikeellisuutta eikä vastaa esitetyn aineiston virheellisyydestä, puutteellisuudesta, soveltumattomuudesta eikä myöskään vastaa päivitysten viivästyksistä. Sivuillamme voi olla linkkejä ja muita viittauksia toisten ylläpitämiin Internet -sivuihin, joiden sisällöstä tai saatavuudesta emme ole vastuussa.

Mikään näillä sivuilla esitetty aineisto ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehotus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Sijoittaja tekee jokaisen sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja omalla vastuullaan. UB Pankkiiriliike Oy ei vastaa mistään taloudellisista menetyksistä tai välillisistä tai välittömistä vahingoista, jotka saattavat seurata näillä sivuilla olevaan informaatioon perustuvista sijoitus- tai muista päätöksistä.

Tekijänoikeudet

Näiden sivujen tekijänoikeudet sekä muut immateriaalioikeudet näiden sivujen sisältöön kuuluvat UB Pankkiiriliike Oy:lle.

Henkilötietojen käyttö

UB Pankkiiriliike Oy huolehtii yksityisyyden suojan ja salassapitovelvollisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käsitellään tehtävien ja palveluiden sekä asiakassuhteiden hoitoon. Rekisteriä voidaan käyttää myös asiakkaille suunnattavaan markkinointiin. Tietoja hankitaan rekisteröidyiltä itseltään, hänen edustajiltaan sekä viranomaisten ja muiden pitämistä julkisista rekistereistä. UB Pankkiiriliike Oy ei luovuta hallussaan olevia tietoja sivullisille muutoin kuin rekisteröidyn suostumuksella tai lain edellyttämissä tapauksissa.

Tietoa palveluntarjoajasta – UB Pankkiiriliike Oy
Asiakkaiden luokittelu
Lomake asiakkaan luokittelun muuttamiseksi 
Best execution raportti 2017
Asiakasinformaatio – United Bankers Oyj

 

UB Pankkiiriliike – Varojesi arvoinen kumppani