Markkinakatsaus toukokuu 2017

Macronin valinta presidentiksi Ranskassa nosti euroa ja Euroopan osakemarkkinoita merkittävästi. Nähtäväksi kuitenkin jää kuinka hyvän poliittisen tuen hän saa taakseen, mikä vaikuttaa siihen kuinka hyvin hän onnistuu vaalilupauksensa toteuttamaan. Macronin vaalilupaukset keskittyivät mm. julkisen sektorin supistamiseen ja ovat talouden kannalta positiivisia. Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) on huhtikuun katsauksessaan nostanut maalimantalouden vuoden 2017 kasvuennusteensa 3,5 prosenttiin (aiemmin 3,4 prosenttia) ja piti ennusteensa vuoden 2018 osalta ennallaan 3,6 prosentissa.

Talousluvut Euroopasta ovat edelleen pääasiassa hyvät. Huhtikuun euroalueen teollisuuden ostopäällikköindeksi jäi aavistuksen odotuksista (56,7 vs. od. 56,8), ollen kuitenkin edelleen vahvimmalla tasollaan sitten vuoden 2011. Palvelusektorin ostopäällikköindeksi ylitti taas aavistuksen odotuksia. Euroalueen työttömyysaste pysyi alimmalla tasolla sitten 2009 maaliskuussa ollen 9,5 prosenttia (od. 9,4 prosenttia) ja huhtikuun inflaatioluvut ylittivät niukasti odotukset (1,9 prosenttia vs. od. 1,8 prosenttia). Euroalueen ensimmäisen kvartaalin alustava BKT kasvoi odotetusti 0,5 prosenttia neljännesvuosivertailussa (1,7 prosenttia vuosivertailussa).

Yhdysvaltojen ensimmäisen neljänneksen alustava BKT-kasvu jäi yllättäen odotuksista (0,7 prosenttia vs. od. 1,0 prosenttia), mikä selittyi pääasiassa kotitalouksien kulutuksen laskulla. Kuluttajaluottamus laski huhtikuussa alittaen odotuksia (120,3 vs. od. 122,5), pysyen kuitenkin suhteellisen korkealla tasolla. Työpaikkojen määrä kasvoi huhtikuussa odotuksia enemmän eli 211 tuhannella (odotus 190 000) ja työttömyysaste laski 4,4 prosenttiin (od. 4,6 prosenttia). Keskituntiansiot nousivat vuositasolla odotuksia vähemmän (2,5 prosenttia vs. od. 2,7 prosenttia). Teollisuuden luottamusta mittaava ISM-indeksi laski selkeästi alle odotusten (54,8 vs. od. 56,5), palvelusektoripuolella indeksi ylitti kuitenkin selkeästi odotukset (57,5 vs. od. 55,8)

Teollisuuden ostopäällikköindeksi Kiinassa jäi odotuksista (51,2 vs. od. 51,7). Kiinan ensimmäisen kvartaalin BKT-kasvu oli aika lailla linjassa odotusten kanssa vuositasolla (6,9 prosenttia vs. od. 6,8 prosenttia).

FEDin odotetaan nostavan korkoja seuraavan kerran kesäkuussa 0,25 prosenttiyksikköä noin 95 prosentin todennäköisyydellä. FED on myös vihjannut aloittavansa taseensa pienentämistä jollakin aikavälillä. Euroalueella pohjainflaatio oli odotettua kovempi huhtikuussa, mikä on lisännyt spekulaatiota siitä, että EKP saattaisi vähentää joukkovelkakirjalainojen ostoja syksyllä.

Osakemarkkinoilla tuloskausi on edennyt varsin mallikkaasti. Yhdysvalloissa noin 80 prosenttia tähän asti raportoineista S&P 500 -yhtiöistä on ylittänyt tulosodotukset. Vastaava luku Bloomberg Europe 500 indeksille on noin 65 prosenttia.

Osakemarkkinoiden nousun jatkumiseen tarvitaan tulos- ja talouskasvua, sillä osakkeiden arvostustasot ovat korkealla. Emme suosittele sijoittamista euromääräisiin valtion- tai Investment Grade obligaatioihin alhaisiin tuottotasoihin vedoten.

Lataa markkinakatsaus kokonaisuudessaan