Markkinakatsaus toukokuu 2016

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 kasvusta 0,2 prosenttiyksikköä tasolle 3,2 prosenttia, joka vastaa viime vuoden kasvutahtia. Tämä vahvisti näkemystä, että maailmantalouden kasvu pysynee heikkona vuosina 2016 ja 2017 halvasta öljystä, matalista koroista ja kehittyvien markkinoiden pienestä piristymisestä huolimatta.

BKT-kasvu ylitti odotukset euroalueella ja oli ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 0,6 prosenttia ja vuositasolla 1,6 prosenttia (odotus 1,4 prosenttia). Etenkin Saksan talouden veto on ollut hyvää, mikä heijastuu koko alueen talouslukuihin kohentaen samalla hieman kuluvan vuoden näkymiä. Euroalueen inflaatio oli huhtikuussa odotettua alempi (-0,2 prosenttia, odotus -0,1 prosenttia). Euroopassa julkaistut teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksien tasot pysyivät edelleen kasvusta indikoivan 50-tason paremmalla puolella. Ostopäällikköjen alueellinen tarkastelu osoittaa kuitenkin, että Euroopan talouskasvu on yhä selvemmin Saksan varassa. Euroalueen työttömyysaste oli maaliskuussa 10,2 prosenttia eli edelleen korkealla tasolla. Työttömyysaste laskee hitaasti alaspäin.

Yhdysvalloissa julkaistiin odotettua heikommat alustavat BKT:n kasvuluvut ensimmäiseltä vuosineljännekseltä (0,5 prosenttia, odotus 0,6 prosenttia). Etenkin yksityinen kysyntä, kuluttajakysyntä ja investoinnit osoittivat selviä hidastumisen merkkejä. Kuluttajasektorin tunnelma on laskenut selvästi kuluvan vuoden aikana, esimerkiksi Bloombergin kuluttajaluottamusindeksi laski toukokuussa alimmilleen joulukuun jälkeen. Työttömyysaste pysyi viidessä prosentissa, mutta uusien työpaikkojen määrä kasvoi huhtikuussa 160 tuhannella alittaen analyytikoiden odotukset (200 tuhatta).

USA:n keskuspankki (FED) piti viime kokouksessaan odotusten mukaisesti ohjauskoron ennallaan. Yleisesti ottaen FED:n kommentointi oli suhteellisen maltillista ja markkinoiden kannalta suotuisaa. Yleinen konsensus tuntuu olevan se, että FED ei lähde nostamaan korkoja kesäkuussa ennen Britannian EU jäsenyyttä koskevan äänestyksen lopputulosta. Japanin keskuspankki sen sijaan yllätti kokouksessaan markkinoita pidättäytymällä uusista toimista rahapoliittisen elvytyksensä suhteen, mikä aiheutti Jenin kurssin vahvistumisen ja osakemarkkinan heikkenemisen kokouksen jälkimainingeissa.

Kiinassa julkaistiin ensimmäisen vuosineljänneksen BKT:n kasvuluvut. Kyseisten lukujen (+ 6,7 prosenttia) valossa Kiinan talouskasvun hidastuminen etenee hallitusti. Lisäksi etenkin ulkomaankauppa ja teollisuustuotanto kasvoivat maaliskuussa odotettua vahvemmin. Maan talouskasvu hidastuu kuitenkin vääjäämättä, sillä Kiinan talous on matkalla kohti kuluttajavetoisempaa kasvua julkisten investointien ja ulkomaankaupan roolin hiipuessa hiljalleen talouskasvun tekijöinä. Tämä muutos heikentää Kiinan kasvuodotuksia, mutta olennainen kysymys onkin nyt se, kuinka hallitusti maan johto pystyy viemään sitä eteenpäin.

Lataa markkinakatsaus kokonaisuudessaan