Markkinakatsaus tammikuu 2018

Vuosi 2017 maailmantaloudessa osoittautui yllättävän vahvaksi etenkin kehittyneissä talouksissa. Euroalueella kasvuennusteita tarkistettiin reilusti ylöspäin vuoden aikana, kun talouskasvu osoittautui odotettua vahvemmaksi, mikä näkyi myös keskuspankkien ennustemuutoksissa. Esimerkiksi Euroopan Keskuspankki (EKP) on vuonna 2017 nostanut euroalueen vuoden 2017 BKT-ennustettaan yhteensä 0,7 prosenttiyksikköä. EKP odottaa euroalueelle 2,3 prosentin kasvua ja Yhdysvaltain keskuspankki (FED) USA:lle 2,5 prosentin kasvua. Yhdysvalloissa tänä vuonna voimaan tuleva verouudistus voi nostaa talouskasvua mutta samalla kasvattaa pitkän aikavälin velkaantumisriskejä. Kehittyneiden maiden osakemarkkinoilla on ollut vahva alku vuodelle 2018, sillä pääindeksit ovat nousseet selvästi niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin. Tärkeimpänä syynä alkuvuoden pörssinousuun on markkinoiden optimismi globaalin talouden vahvan kehityksen jatkumisesta, jonka pitäisi antaa tukea myös yritysten tuloskasvulle.

Euroalueen teollisuuden ostopäällikköindeksi, joka kuvaa teollisuuden sektorin suhdanneodotuksia, ylitti selkeästi odotukset joulukuussa. Työttömyysaste laski marraskuussa tasolle 8,7 prosenttia (od. 8,7 prosenttia). Euroalueen joulukuun alustava kuluttajahintojen nousu hidastui hieman edelliskuusta, mutta oli odotusten mukainen (1,4 prosenttia).

Yhdysvalloissa teollisuussektorin ISM-indeksi ylitti odotukset (59,7 vs 58,2) joulukuussa. Kuluttajien luottamusindeksi alitti odotukset (122,1 vs od. 128,0) ollen kuitenkin korkealla tasolla. Työpaikkojen määrän nousu alitti odotukset (148 000 vs od. 190 000) ja työttömyysaste oli odotusten mukainen 4,1 prosenttia. Keskituntiansiot olivat odotusten mukaiset (2,5 prosenttia) alhaisesta työttömyysasteesta huolimatta. Kuluttajahintojen nousu ylitti odotukset joulukuussa (1,8 prosenttia vs od. 1,7 prosenttia).

Teollisuuden ostopäällikköindeksi Kiinassa vastasi odotuksia (51,6) ja palvelusektorin ostopäällikköindeksi oli 55 (edellinen 54,8).

EKP:n edellisen kokouksen pöytäkirjasta kävi ilmi, että EKP alkaa jo tämän vuoden alkupuolella valmistella markkinaa rahapolitiikan suunnanmuutokselle, mikä johti euron vahvistumiseen valuuttamarkkinoilla ja eurokorkojen nousuun korkomarkkinoilla. Euroalueen talouskasvua tarkasteltaessa ymmärtää, että elvytyksen tarve on vähentynyt. EKP on kuitenkin sitoutunut jatkamaan velkakirjojen ostoa syyskuulle asti. Ensimmäistä nostoa euron ohjauskoroissa saataneen odottaa ensi vuodenvaihteeseen asti. FED:n koronnostoennusteiden mukaan tänä vuonna on odotettavissa kolme koronnostoa.

Osakemarkkinoiden arvostustasot perinteisillä mittareilla katsottuna ovat edelleen korkealla suhteessa historiallisiin arvoihin. Tätä taustaa vasten alkava tuloskausi odotetaan mielenkiinnolla. Hyvät talouden makroluvut yhdistettyinä vielä alhaisiin korkotasoihin tukevat osakemarkkinaa edelleen. Emme suosittele sijoittamista euromääräisiin valtion- tai Investment Grade -obligaatioihin alhaisiin tuottotasoihin vedoten.

Lataa markkinakatsaus kokonaisuudessaan.