Markkinakatsaus tammikuu 2016

Maailmanpankki laski globaalia kasvuennustettaan. Tämän vuoden kasvuennuste on nyt 2,9 prosenttia, kun aiempi ennuste oli 3,3 prosenttia. Viime vuonna maailmantalous kasvoi 2,4 prosenttia ja vuonna 2014 kasvua oli 2,6 prosenttia. Ennusteen heikentäminen johtui erityisesti kehittyvien markkinoiden ongelmista. Kiinan kasvuennuste on nyt 6,7 prosenttia, mikä vastaa myös Kiinan omaa virallista ennustetta. Brasilian talouden odotetaan supistuvan kuluvana vuonna 2,5 prosenttia ja Venäjän talouden 0,7 prosenttia.

Yhdysvaltain keskuspankki (FED) nosti viime vuoden joulukuussa ohjauskorkoa 0,25 prosenttiyksiköllä. Ohjauskoron uusi vaihteluväli on nyt 0,25 – 0,5 prosenttia. Korko on edelleen historiallisen matalalla tasolla vielä pitkään ja FED kuvaa rahapolitiikkaansa edelleen elvyttäväksi. Syynä koron nostoon ei ole nykyinen inflaatio vaan keskuspankki haluaa normalisoida vähitellen rahapolitiikkansa. Koron nostoa puoltaa työmarkkinoiden vahva tilanne. Lisäksi FED haluaa viestittää, että inflaatio on vähitellen palaamassa. Keskuspankin arvion mukaan inflaatio nousee kahden prosentin tavoitetasolle keskipitkällä aikavälillä. Edellytyksenä on, että raaka-aineiden ja tuontihintojen laskun tilapäinen vaikutus poistuu inflaatioluvuista ja työmarkkinoiden vahva kehitys jatkuu. Keskuspankki tullee nostamaan ohjauskorkoaan vähitellen, sillä liian nopea nostaminen voi hidastaa sekä talouskasvua että inflaatiota.

Kiinan taloustilanteen epävarmuus jatkuu, sillä ostopäällikköindeksi osoitti maan teollisuuden jatkaneen laskussa joulukuussa. Kiinan osakemarkkinoilla nähtiin heti vuoden alussa voimakkaita korjausliikkeitä alaspäin johtuen sekä heikoista teollisuuden näkymistä että mm. suursijoittajien myyntirajoitusten poistumisesta. On syytä kuitenkin huomata, että palvelualojen ostopäällikköindeksi osoittaa palvelusektorin vahvistuvasta asemasta Kiinan taloudessa. Lisäksi Kiinan pörssien merkitys kansantaloudelle on edelleen suhteellisen vähäinen. Kiinan taloudesta saatavia lukuja seurataan globaalisti hyvin tarkkaan ja pörssikurssien voimakkaitakin heilahteluja nähtäneen kuluvan vuoden aikana. Japanin keskuspankin pääjohtaja kertoi tammikuun alussa, että keskuspankki on valmis kaikkiin tarpeellisiin toimiin, jotta pankki saavuttaa kahden prosentin inflaatiotavoitteen. Tavoitteeseen on tarkoitus päästä kuluvan vuoden loppupuolella.

Osakemarkkinoilla nähtäneen jatkossakin merkittäviä heilahteluja johtuen mm. Kiinan taloustilanteesta ja raaka-aineiden hintakehityksestä. Osakevalintojen merkitys korostuu entisestään ja vahvojen osinkoyhtiöiden rooli salkussa kasvaa. Tämän tyyppisiä osakkeita voidaan hyödyntää esimerkiksi sijoitusvakuutusratkaisuissa.

Sijoituslainojen avulla päästään edelleen hyviin tuottoihin suhteessa riskiin käyttäen kohde-etuutena esim. luottokorirakenteita. Alhaisen korkoympäristön johdosta omaisuusluokkahajautus on edelleen tärkeässä roolissa. Sijoituksia kannattaa hajauttaa merkittävästi myös muihin omaisuusluokkiin kuin korko- ja osakesijoituksiin.

Lataa markkinakatsaus kokonaisuudessaan