Markkinakatsaus tammikuu 2015

Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) joulukuun suhdannekatsauksen mukaan yritysten suhdannekuva on Suomessa yhä heikko. Rakentamisen luottamus koheni edelliskuukausien ennätysmatalalta tasolta, mutta toisaalta vähittäiskaupan luottamus vajosi historiansa alhaisimpiin lukemiin. Yritykset eivät näe suhdanteidensa parantuneen, ja odotukset lähikuukausillekin ovat heikot. Myös teollisuuden suhdanteet ovat vaisut, mutta tuotannon ennustetaan kuitenkin kasvavan vähän.

Yhdysvalloissa vuoden 2014 kolmannen neljänneksen BKT-kasvulukuja korjattiin toistamiseen ylöspäin. Toteutunut kasvu oli jopa viisi prosenttia, kun aikaisemmin kasvuluvuksi oli arvioitu 4,3 prosenttia. Suurin yksittäinen syy BKT-kasvuluvun nostamiselle oli yksityisen kulutuksen kasvu. Halpeneva öljyn hinta alkaa näkyä positiivisesti kuluttajien ostovoimassa.

Kreikan parlamentti ei joulukuussa päässyt sopuun maan uudesta presidentistä, joten Kreikassa on edessä uudet parlamenttivaalit tammikuun lopulla. Pääomamarkkinoiden kannalta tilanteen tekee haastavaksi se, että mielipidemittausten mukaan eurokriittinen vasemmistopuolue on ollut johdossa. Puolue ajaa runsaita kevennyksiä nykyiseen valtion säästöohjelmaan ja haluaa maalle osittaista velkojen anteeksiantoa. Kreikan tilanne tullee lisäämään heilahteluja sekä korko- että osakemarkkinoilla vuoden alkupuolella, mutta toisaalta poliittisen kriisin ei ennakoida vaikuttavan muihin euromaihin kovinkaan voimakkaasti.

Venäjän taloustilanne näyttää entistä heikommalta, sillä maan BKT supistui viime vuoden marraskuussa vuositasolla 0,5 prosenttia. Tilanne on heikoin sitten lokakuun 2009.

Matalat korot puoltavat edelleen sijoittamista osakemarkkinoille, mutta erityisesti euroalueella markkinoiden tulisi vähitellen saada tukea yritysten voittojen kasvusta. Tähän mennessä yritysten tulokset ovat parantuneet lähinnä kustannusten leikkausten ansiosta, mutta jatkossa tarvitaan myös liikevaihdon kasvua. Osakevalintojen merkitys korostuu alkavana vuonna entisestään. Osakemarkkinoiden arvostukset ovat lähellä pitkän aikavälin keskiarvoja, joten mistään alennusmyynnistä ei markkinoilla ole kysymys.

Korkomarkkinoilla USA:n keskuspankin odotetaan aloittavan kuluvan vuoden aikana ohjauskoron nostot, mikä tukee edelleen dollaria. Euroopan keskuspankki ottanee käyttöön vielä järeämmät aseet kuluvan vuoden alkupuoliskolla pankin aloittaessa valtionlainojen ostot jälkimarkkinoilla. Tämä pitää euron heikkona ja korot matalina. Kreikan poliittinen tilanne saattaa heilutella myös korkomarkkinoita, mikä voi tarjota pidempiaikaiselle sijoittajalle ostomahdollisuuksia.

Sijoittajien kannattaa hajauttaa salkkujaan myös kiinteistömarkkinoille rahastojen muodossa. Kyseiset rahastot tarjoavat vakaata kassavirtaa ja riskitaso on hyvin kohtuullinen.