Markkinakatsaus syyskuu 2016

Talouden makroluvut olivat globaalisti hyvin vaihtelevia elokuussa, mutta kokonaisuudessaan kehittyneitä talouksia tarkastellessa näyttää siltä, että negatiivisten yllätysten määrä on lisääntynyt parin viime viikon aikana selvästi sekä euroalueen että USA:n talousluvuissa. Keskuspankkien elvyttävän rahapolitiikan vaikutukset eivät ainakaan vielä näy reaalitaloudessa toivotulla tavalla. Finanssimarkkinoiden kehitykseen sitä vastoin keskuspankkien toimet ovat ainakin tähän asti vaikuttaneet positiivisesti.

Euroalueen talous on kasvanut kolme vuotta peräkkäin kvartaalitasolla ja tänä aikana alueen työttömyysaste on laskenut 12 prosentista 10 prosenttiin. Tosiasiassa euroalueen kasvuvauhti on kuitenkin ollut hidasta ja tietyissä euroalueen maissa vallitseva korkea työttömyys on ongelmallinen. Kasvuennusteiden osalta Euroopan keskuspankki (EKP) nosti euroalueen kuluvan vuoden ennustetta 0,1 prosentilla 1,7 prosenttiin ja ensi vuoden kasvuennustetta laskettiin 0,1 prosentilla 1,6 prosenttiin.  Euroalueen palvelualojen ostopäällikköindeksi oli kohtuullisella tasolla (52,8 vs. edellinen 53,1), vaikka Saksan vastaava indeksi oli odotuksia heikompi (51,7 vs. od. 53,3). Euroalueen inflaatio jäi elokuussa 0,8 prosenttiin (od. 0,9 prosenttia). Lievästi odotuksia heikompi taso selittyy Saksan odotettua heikommalla kuluttajahintojen kehityksellä. Euroopan talouden luottamusluvut jäivät myös odotuksista.

USA:n teollisuuden ISM-indeksi laski yllättäen alle 50-tason (49,4) elokuussa. Indeksin keskeiset komponentit (tilaukset, työllisyys ja tuotanto) laskivat selvästi. Yksi syy tähän teollisuuden aktiviteetin heikkenemiseen saattaa olla tuleva presidentinvaali. USA:n palvelualojen ISM -indeksi laski elokuussa myös selvästi heinäkuun vertailutasosta ollen 51,4 (od. 54,9).  Kuluttajaluottamus elokuussa kuitenkin ylitti selkeästi odotukset ja yksityisen kulutuksen kasvu heinäkuussa nousi vuositasolla 3,8 prosenttiin. Positiivista oli huomata nousua kestokulutushyödykkeiden kysynnässä, suhteellisen hyvä työllisyystilanne on näköjään rohkaissut kuluttajia suurempiin kulutusinvestointeihin. Elokuun työllisyys lukujen osalta uusien työpaikkojen määrä kasvoi 151 tuhannella (od.  180 tuhatta) ja työttömyysaste oli 4,9 prosenttia (od. 4,8 prosenttia). Kiinan vienti laski elokuussa 2,8 prosenttia ja tuonti puolestaan kasvoi 1,5 prosenttia, molemmat tasot olivat hieman odotuksia paremmat. Kiinasta saatiin myös odotuksia parempi palvelualojen Caixin ostopäällikköindeksi (52,1 vs. od. 51,7).

Markkinat pettyivät, kun EKP viime kokouksessaan ei lisännyt elvytystä vaan piti arvopaperien osto-ohjelman kuukausittaisen ostomäärän ennallaan, eikä ohjelman kestoa pidennetty. USA:n keskuspankin suunnalta on viime kuukauden aikana kuulunut paljon erilaisia kommentteja korkotilanteesta. Avomarkkinakomitean jäsen Eric Rosengren sanoi korkojen noston lykkäämisen lisää talouden ylikuumentumisen riskejä. Markkinoilla todennäköisyys syyskuun koronnostolle nousi tämän jälkeen 24 prosentista 30 prosenttiin.

Sijoitettaessa osakevalinnan merkitys on edelleen suuri, kannattaa panostaa vakavaraisiin yhtiöihin, joiden osingonmaksukyky on hyvä. Korkomarkkinoilla EKP:n yrityslainojen ostot ovat painaneet yrityslainojen jälkimarkkinatuottoja selvästi alaspäin. Sijoittajille on kuitenkin edelleen tarjolla hyvää korkotuottoa suhteessa riskiin esim. luottokoreihin kytkettyjen sijoituslainojen kautta.

Lataa markkinakatsaus kokonaisuudessaan