Markkinakatsaus syyskuu 2015

Suomen vienti kasvoi hieman heinäkuussa. Viennin arvo oli tullin ennakkotilaston mukaan lähes 4,5 miljardia euroa, mikä on prosentin suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Eniten vienti kasvoi metsä- ja metallisektorilla, kun taas koneiden ja laitteiden vienti laski hieman. Pk-sektorin työllisyysnäkymät ovat parantuneet viime kevääseen verrattuna.

Yhdysvaltojen taloudesta saatiin vahvoja lukuja. Tarkennetun ennusteen mukaan bkt kasvoi toisella neljänneksellä 3,7 prosenttia vuositasolla. Edellisen neljänneksen kasvu oli vain 0,6 prosenttia. Venäjän taloustilanne näyttää entistä heikommalta, sillä talousministeriö laski kuluvan vuoden kasvunennusteen -3,3 prosenttiin. Aikaisempi ennuste oli -2,8 prosenttia. Ensi vuodelle odotetaan kahden prosentin kasvua.

Markkinoiden odotukset kohdistuvat erityisesti Yhdysvaltojen keskuspankin (FED) seuraavaan kokoukseen, joka pidettään 16.-17.9. Viimeaikaisten voimakkaiden pääomamarkkinaheilahtelujen johdosta on mahdollista, että FED ei vielä nosta korkoa kyseisessä kokouksessa, vaan vasta mahdollisesti myöhemmin tänä vuonna. Toisaalta koron noston puolesta puhuvat vahva talouskasvu ja mm. hyvät työttömyysluvut. Sen sijaan merkittäviä inflaatiopaineita ei ole vielä näköpiirissä. Koron nostot tullaan toteuttamaan kuitenkin pienin askelin. Yhdysvaltain talouden vahvasta kehityksestä johtuen emme pidä todennäköisenä, että koron nostot tulevat vielä aiheuttamaan pysyvää trendin kääntymistä osakemarkkinoilla.

Osakekurssit laskivat voimakkaasti eri maailman pörsseissä maanantaina 24.8. Syynä olivat lähinnä pelot Kiinan talouskasvun hidastumisesta. Kiinan vienti putosi elokuussa 6,1 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Uskomme, että Kiinalla on kuitenkin varaa elvyttää tarvittaessa talouttaan merkittävästi, minkä pitäisi rauhoittaa pelkoja globaalin kasvun merkittävästä hidastumisesta. Kiina on asettanut lähivuosien kasvutavoitteeksi seitsemän prosenttia.

Osakemarkkinoilla on nähty nyt merkittävä korjausliike alaspäin ja heilahtelut tulevat varmasti jatkumaan syksyn aikana. Pörssien arvostukset ovat laskeneet kohtuulliselle tasolle ja pidempiaikaiselle osakesijoittajalle tämä tarjoaa mielestämme mahdollisuuksia kasvattaa harkitusti hajauttaen sijoituksiaan. Euroalueen osakemarkkinoita tukee alhainen korkotaso, heikentynyt euro ja laskenut öljyn hinta. Kehittyvien markkinoiden osalta suosittelemme ns. reunamarkkinoita (frontier markets).

Yrityslainamarkkinoilla on nähty riskipreemioiden kasvua, mikä tarjoaa mielenkiintoisia sijoitusmahdollisuuksia esimerkiksi hyvin hajautettuun luottoriskiin perustuviin sijoituslainoihin. Suosittelemme edelleen myös omaisuusluokkahajautusta rahastojen kautta kiinteistömarkkinoille.

Lataa markkinakatsaus kokonaisuudessaan