Markkinakatsaus maaliskuu 2016

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) varoitti maaliskuussa, että maailmantalous on risteyskohdassa ja riskit ovat kasvaneet. IMF:n mukaan nyt tarvitaan globaalia yhteistyötä talouden kysynnän kasvattamiseksi ja rahapoliittisen elvytyksen kiihdyttämiseksi.

Suomen taloudessa on tapahtunut hienoinen käänne parempaan. Koko viime vuonna BKT kasvoi ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia edellisvuodesta. Euroalueen teollisuuden ostopäällikköindeksi laski helmikuussa alimmalle tasolle vuoteen. Yli 50 pisteen lukemat kuvaavat kuitenkin edelleen talouden kasvuodotuksia, odotukset ovat nyt vain aiempaa pienempiä. Euroalue painui taas helmikuussa deflaatioon.

Euroopan keskuspankki (EKP) ilmoitti 10.3. merkittävästä rahapoliittisesta lisäelvytyksestä. Mm. yli yön talletuskorko laskettiin -0,4 prosenttiin ja ohjauskorko 0 prosenttiin. Lisäksi lainojen osto-ohjelma nostettiin 80 miljardiin euroon kuukaudessa.

Yhdysvalloista saatiin hyviä työllisyyslukuja ja työttömyysaste pystyi ennallaan 4,9 prosentissa. Palvelusektorin ostopäällikköindeksi ylitti odotukset ja on edelleen selvästi yli 50-pisteen tason. Yhdysvaltain keskuspankki (FED) kokoontuu seuraavan kerran 16.3. Markkinoilla ei uskota FED:n korottavan ohjauskorkoaan.

Kiinan teollisuuden ostopäällikköindeksi alitti lievästi odotukset ollen edelleen alle 50-pisteen tason. Palvelusektorin luvut olivat kuitenkin odotuksia paremmat ja palvelusektori kannatteleekin Kiinan taloutta, sillä palveluiden osuus BKT:stä nousi viime vuonna jo yli 50 prosentin. Kiinan talouslukuja seurataan kuitenkin markkinoilla erittäin tarkasti ja helmikuun vienti oli noin 25 prosenttia alemmalla tasolla edellisvuoteen verrattuna. Tämä aiheutti hermostuneisuutta markkinoilla.

Britanniassa järjestetään kansanäänestys Euroopan Unioniin kuulumisesta 23.6.2016.. Brexitin mahdolliset vaikutukset pääomamarkkinoihin ovat vielä epäselvät, mutta poliittisen riskin vaara on aika suuri. Brexitin todennäköisyyden mahdollisesti kasvaessa äänestyksen lähestyessä pääomamarkkinoiden heilahtelut kuitenkin lisääntynevät.

Talouden näkymät ovat globaalisti heikentyneet, mikä tuo edelleen lisäpaineita keskuspankkien taloutta elvyttäville toimenpiteille. Korot tulevat säilymään pitkään hyvin alhaalla. Pitkän nousun jälkeen osakesijoittajat saavat tottua alhaisempiin tuottoihin ja kasvaneisiin heilahteluihin. Euroopassa ja Yhdysvalloissa on mm. tuloskasvuodotuksia laskettu selvästi. Osakesijoituksissa painopisteen tulisi olla hyvän osingonmaksukyvyn omaavissa yrityksissä. Suosittelemme edelleen mm. luottokoreihin sidottuja sijoituslainoja sekä salkun hajauttamista kiinteistö- ja asuntorahastosijoitusten kautta.

”Lataa markkinakatsaus kokonaisuudessaan”