Markkinakatsaus maaliskuu 2015

Suomen bruttokansantuote supistui 0,1 prosenttia vuonna 2014 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Kansantalouden tuotantoa kuvaava bruttokansantuote oli viime vuonna 204 miljardia euroa. Kansantalouden kysyntää vähensi viime vuonna erityisesti yksityisten investointien ja viennin supistuminen.

Euroopan keskuspankki (EKP) piti 5.3.2015 kokouksessa rahapolitiikkansa ennallaan, mutta kertoi lisätietoja siitä, kuinka velkakirjojen ostot markkinoilta toteutetaan. EKP ilmoitti 22.1.2015 laajennetusta omaisuuserien osto-ohjelmasta, jossa ostetaan kuukausittain yhteensä 60 miljardin euron arvosta julkisen ja yksityisen sektorin omaisuuseriä. Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelman ostot alkavat 9.3.2015. EKP:n pääjohtaja Draghi sanoi lisäksi EKP:n voivan ostaa miinuskorkoisia velkakirjoja keskuspankin talletuskoron tasolle eli -0,20 prosenttiin asti. Negatiivisen talletuskoron ja QE:n [määrällisen elvytyksen] yhdistelmä on voimakas, joten se tullee heikentämään euroa vielä entisestään.

EKP nosti euroalueen kasvuennustettaan tälle ja ensi vuodelle. EKP arvioi, että halpa öljy, euron heikkeneminen ja EKP:n oma rahapolitiikka nostavat euroalueen talouskasvua vähitellen. Pankki odottaa euroalueen talouden kasvavan tänä vuonna 1,5 prosenttia ja ensi vuonna 1,9 prosenttia. Inflaation keskuspankki odottaa olevan tämän vuoden osalta 0 prosenttia. Helmikuussa inflaatio oli vielä -0,3 prosenttia. Ensi vuonna inflaatio kiihtyisi 1,5 prosenttiin. Vuonna 2017 oltaisiin lähempänä EKP:n tavoitetasoa, koska inflaatio kiihtyy ennusteiden mukaan 1,8 prosentin tasolle.

USA:n vahvat työttömyysluvut helmikuulta vahvistivat odotuksia siitä, että keskuspankki aloittanee koronnostot jo kesällä. Kiinan vienti kasvoi vuositasolla jopa 48,3 prosenttia helmikuussa, mikä pienensi pelkoja Kiinan talouskasvun hidastumisesta.

EKP:n ilmoitus talouden kasvuennusteen nostosta vahvisti osakemarkkinoita. Osakkeita kannattaa edellään ylipainottaa korkosijoituksiin nähden, mutta valikoivasti. Osakemarkkinoilla huomio kiinnittyy erityisesti euroalueen yhtiöihin, jotka hyötyvät euroalueen talousnäkymien parantumisesta, heikentyvästä valuutasta sekä hyödykkeiden alhaisista hinnoista. Hyvä potentiaali on mm. syklisissä yhtiöissä, joiden liikevaihdon odotetaan kasvavan sekä tulosmarginaalien parantuvan. USA:ssa vientiyhtiöt kärsivät vahvistuvasta dollarista.

Korkomarkkinoilla high yield lainat tarjoavat edelleen hyviä sijoitusmahdollisuuksia mm. sijoituslainojen kautta, joiden kohde-etuutena hyvin hajautettu indeksi. Sijoittajan kannattaa hajauttaa sijoituksia osake- ja korkomarkkinoiden ohella myös muihin omaisuusluokkiin, kuten kiinteistörahastoihin. Raaka-ainehintojen, erityisesti öljyn, voimakkaat hintavaihtelut ovat lisänneet sijoittajien kiinnostusta myös hyödykesijoituksiin.

Lataa markkinakatsaus kokonaisuudessaan