Markkinakatsaus lokakuu 2015

Maailmanpankki on laskenut ennustettaan Itä- ja Kaakkois-Aasian talouskasvusta. Alueen kehittyvien markkinoiden talouskasvua heikentää erityisesti Kiinan talouskasvun taittuminen. Myös mahdollinen korkojen nousu Yhdysvalloissa vaikuttaisi alueen talouskasvuun negatiivisesti. Itä- ja Kaakkois-Aasian talouden ennustetaan kasvavan tänä vuonna 6,5 ja ensi vuonna 6,4 prosenttia. Vielä huhtikuussa molemmat arviot olivat 6,7 prosenttia. Kiinan vuoden 2015 kasvuennustetta Maailmanpankki laski 6,9 prosenttiin aiemmasta 7,1 prosentista. Vuoden 2016 Kiina-ennustetta laskettiin 7,0 prosentista 6,7:ään. Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) laski globaalia kasvuennustetta 0,2 prosenttiyksiköllä sekä kuluvalle että ensi vuodelle. Tämä vuoden kasvuennuste on 3,1 prosenttia ja ensi vuoden ennuste 3,6 prosenttia. Ennusteiden laskuun vaikuttaa erityisesti kehittyvien talouksien näkymien heikentyminen.

Saksan teollisuuden uudet tilaukset kääntyivät vastoin odotuksia laskuun elokuussa, ilmoittaa maan talousministeriö. Markkinoilla oli odotettu, että tilaukset olisivat kasvaneet 0,5 prosenttia, mutta tuloksena olikin 1,8 prosentin supistuminen. Ministeriön mukaan taustalla on euron ulkopuolisten maiden heikentynyt kysyntä ja pyhäpäivien vaikutus. Ministeriö korjasi myös heinäkuun tilauslukua alaspäin. Heinäkuussa tilaukset laskivat 2,2 prosenttia. Euroalueella inflaatio putosi jälleen negatiiviseksi syykuussa. Lukema oli -0,1 prosenttia, kun vastaava luku oli elokuussa 0,1 prosenttia.

Yhdysvalloissa uusia työpaikkoja syntyi syyskuussa 142.000, kun markkinat odottivat yli 200.000 uutta työpaikkaa. Teollisuuden luottamusluku ISM laski syyskuussa 50,2 pisteeseen. Indeksiluku alitti hieman odotukset ja oli alempi kuin vastaava pisteluku elokuussa (51,1 pistettä). Vahvan dollarin vaikutus heikentää Yhdysvaltain vientiteollisuuden kilpailukykyä. Yhdysvaltain keskuspankin (FED) odotetaan nostavan korkoa mahdollisesti vielä tänä vuonna. Jos taloudesta saadaan jatkossa lisää vaimeita lukuja, on mahdollista, että koronnostoja tullaan lykkäämään myöhemmäksi.

Kiinan virallinen ostopäällikköindeksi nousi syyskuussa tasolle 49,8, mikä ylitti hienoisesti odotukset. Kiina on ilmoittanut viime aikoina muutamista elvyttävistä toimenpiteistä, kuten uusista infrastruktuurihankkeista ja asuntomarkkinoiden tukemisesta.

Nykyisessä markkinatilanteessa sijoittajien tulee kiinnittää huomiota erityisesti omaisuusluokkahajautukseen, unohtamatta ajallisen hajautuksen merkitystä. Osakemarkkinoiden heilahtelut jatkuvat lähiaikoina. Kiinan taloustilanteen kehitystä seurataan erityisen tarkasti ja samoin FED:n signaaleja tulevasta korkopolitiikasta. Pidemmällä aikavälillä näemme mahdollisuuksia edelleen erityisesti euroalueen osakemarkkinoilla. Euroalue on suhdannesyklissä selvästi Yhdysvaltoja jäljessä ja kurssilaskun jälkeen arvostukset ovat kohtuullisella tasolla. Yritysvalintojen merkitys kuitenkin korostuu, sillä esimerkiksi sykliset osakkeet ovat erityisen herkkiä Kiinasta tuleville talousluvuille. Yrityslainamarkkinoilla on saatavissa edelleen kohtuullista tuottoa, muistaen kuitenkin riittävän riskin hajauttamisen.

Lataa markkinakatsaus kokonaisuudessaan