Markkinakatsaus kesäkuu 2017

Ranskan parlamenttivaalien ensimmäisellä kierroksella Macronin puolue (La République En Marche!) ja sen liittolainen MoDem ottivat selvän voiton. Macron on saamassa enemmistön parlamentissa, mikä parantaa hänen mahdollisuuksia viedä läpi suunniteltuja uudistuksia, jotka keskittyivät mm. julkisen sektorin supistamiseen ja ovat talouden kannalta positiivisia. Britanniassa taas konservatiivit menettivät enemmistönsä yllättäen ennenaikaisesti järjestetyissä parlamenttivaaleissa ja saavat nyt hakea hallituksen muodostamisessa tukea muilta puolueilta. Britannian linja alkavissa Brexit neuvotteluissa pehmenee todennäköisesti vaalituloksen takia, mikä voi kuitenkin olla sekä EU:lle että Britannialle hyvä asia.

Euroalueen ensimmäisen kvartaalin lopullinen BKT:n kasvu oli 1,9 prosenttia vuositasolla (od. 1,7 prosenttia). Huhtikuun euroalueen teollisuuden ostopäällikköindeksi oli odotusten mukainen (57,0), ollen edelleen vahvimmalla tasollaan sitten vuoden 2011. Saksan IFO-luottamusindikaattori nousi historiallisen korkealle tasolle. Euroalueen työttömyysaste pysyi huhtikuussa alimmalla tasolla sitten 2009 maaliskuun ollen 9,3 prosenttia (od. 9,4 prosenttia). Maiden väliset erot ovat kuitenkin edelleen isot, esim. Saksassa työttömyysaste on 3,9 prosenttia ja Italiassa 11,1 prosenttia. Toukokuun inflaatioluvut alittivat odotukset (1,4 prosenttia vs. od. 1,5 prosenttia). Euroopan Keskuspankki (EKP) nosti Euroalueen BKT:n kasvuennustetta 0,1 prosenttiyksiköllä seuraavalle kolmelle vuodelle.

Yhdysvaltojen ensimmäisen neljänneksen lopullinen BKT-kasvu nousi 1,2 prosenttiin (alustava 0,7 prosenttia ja od. 0,9 prosenttia). Kuluttajaluottamus laski edelleen toukokuussa alittaen odotukset (117,9 vs. od. 119,5), mutta luottamus pysyi kuitenkin suhteellisen korkealla tasolla. Työpaikkojen määrä kasvoi toukokuussa odotuksia vähemmän eli 138 tuhannella (odotus 182 000), mutta työttömyysaste laski 4,3 prosenttiin (od. 4,4 prosenttia). Keskituntiansiot nousivat vuositasolla odotuksia vähemmän (2,5 prosenttia vs. od. 2,6 prosenttia). Teollisuuden luottamusta mittaava ISM-indeksi ylitti lievästi odotukset (54,9 vs. od. 54,8), palvelusektorin ISM-indeksi jäi lievästi odotuksista (56,9 vs. od. 57,1).

Teollisuuden ostopäällikköindeksi Kiinassa ylitti odotukset (51,2 vs. od. 51,0). Kiinan vienti ja tuonti kasvoi odotuksia enemmän toukokuussa antaen merkkiä siitä, että maailmantalous on hyvässä vireessä.

FEDin odotetaan seuraavassa kokouksessaan 14.6. nostavan korkoja 0,25 prosenttiyksikköä. FED on myös aiemmin vihjannut aloittavansa taseensa pienentämistä jollakin aikavälillä. EKP puolestaan poisti edellisessä kokouksessaan viestin valmiuden ohjauskoron laskemisesta. Tämä oli ainoa viite rahapolitiikan normalisoinnin suuntaan. Kokouspäätökset muuten heijastivat keskuspankin linjaa siitä, että euroalueen rahapolitiikka tulee olemaan vahvasti elvyttävää vielä pitkään.

Osakemarkkinat ovat olleet rauhalliset viime kuukauden aikana. Osakemarkkinoiden nousun jatkumiseen tarvitaan tulos- ja talouskasvua, sillä osakkeiden arvostustasot ovat monella mittarilla korkealla. Toisaalta osinkotuottotasot ovat korkealla suhteessa korkotasoihin, mikä tukee osakemarkkinoita.

Emme suosittele sijoittamista euromääräisiin valtion- tai Investment Grade -obligaatioihin alhaisiin tuottotasoihin vedoten.

Lataa markkinakatsaus kokonaisuudessaan