Markkinakatsaus kesäkuu 2016

OECD:n kesäkuun alussa julkaisemassa talouskatsauksessa todetaan, että maailmantalous on hitaan kasvun ansassa. Globaalisen talouskasvun vauhdittamiseksi tarvittaisiin kokonaisvaltaisia vero- ja rahapoliittisia sekä rakenteellisia toimenpiteitä. Tuoreimman Suomen Pankin ennusteen mukaan Suomi on palaamassa kasvu-uralle. Vuosina 2016–2018 talous kasvaa noin prosentin vuodessa ja investoinnit lisääntyvät pitkästä aikaa. Viennin pysyessä vaimeana kasvu on kuitenkin kotimaisen kysynnän varassa. Inflaatio jää hitaaksi koko ennustejaksolla.

EKP julkisti viime kokouksensa yhteydessä kasvuennustepäivityksiä Euroalueen osalta. Tämän vuoden kasvuennustetta nostettiin 1,6 prosenttiin (edellinen 1,4 prosenttia), ensi vuoden ennuste pidettiin ennallaan ja vuoden 2018 ennustetta laskettiin 0,1 prosenttiyksiköllä 1,7 prosenttiin. Euroalueen inflaation odotetaan tänä vuonna taittuvan positiiviseksi 0,2 prosenttiin (edellinen 0,1 prosenttia). Euroalueen teollisuuden ja palvelualojen Markit-ostopäällikköindeksien tasot olivat odotuksia heikompia, mutta molemmat indeksit kuvastavat edelleen talouden elpymistä. Euroalueen kuluttajahinnat laskivat toukokuussa 0,1 prosenttia vuositasolla. Kreikassa velkojat pääsivät sopuun 10,3 miljardin lainaerän vapauttamisesta, samalla sovittiin myös alustavasti reilun 300 miljardin velkataakan helpotuksista. Euroalueen työttömyysaste pysyi huhtikuussa 10,2 prosentissa eli edelleen korkealla tasolla.

USA:ssa uusien asuntojen myyntimäärä kasvoi huhtikuussa kuukausitasolla 16,6 prosenttia. Myyntimäärä on edellisen kerran yltänyt vastaaville tasoille vuoden 2008 alkupuolella. USA:n teollisuuden ja palveluiden ostopäällikköindeksien tasot jäivät hieman odotuksista. Teollisuustuotanto kasvoi huhtikuussa 0,7 prosenttia (odotukset 0,3 prosenttia). Toukokuussa työttömyysaste laski 4,7 prosenttiin, mutta uusien työpaikkojen määrä kasvoi 38 tuhannella alittaen reippaasti analyytikoiden odotukset (160 tuhatta). USA:n keskuspankin huhtikuun kokouspöytäkirjan sisältö nosti kesän koronnostot jälleen näkyvästi esille. FED:n näkemyksen mukaan korkoja voitaisiin nostaa jo kesäkuussa, mikäli työmarkkinoiden näkymät pysyvät vahvoina ja inflaatio jatkaa nousuaan kohti 2 prosentin tavoitetasoa. Yleinen konsensus tuntuu kuitenkin olevan se, että FED ei lähde nostamaan korkoja kesäkuussa ennen Britannian EU jäsenyyttä koskevan äänestyksen lopputulosta. Toukokuun odotettua heikoimmat työllisyysluvut puoltavat myös tätä näkemystä.

Kiinan uusimpien teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksien mukaan teollisuudessa taso pysyi edelleen niukasti kasvusta indikoivan 50-tason paremmalla puolella (50,1) ja palvelualoilla taso asettui toukokuussa 53,1 tasolle ja on edelleen lievästi laskevalla trendillä. Maan talouskasvu hidastuu kuitenkin vääjäämättä, sillä Kiinan talous on matkalla kohti kuluttajavetoisempaa kasvua julkisten investointien ja ulkomaankaupan roolin hiipuessa hiljalleen talouskasvun tekijöinä.

Suurin mielenkiinto markkinoilla kohdistuu tällä hetkellä Britannian 23.6. järjestettävään kansanäänestykseen Euroopan Unioniin kuulumisesta. Eurooppalaiset volatiliteetti-indeksit ovat nousseet pohjilta äänestyksen ajankohdan lähestyessä. Moni toimija on tällä hetkellä alipainossa osakkeissa korkeahkosta arvostuksesta ja positiivisten ajureiden puutteesta johtuen.

Lataa markkinakatsaus kokonaisuudessaan