Markkinakatsaus kesäkuu 2015

Elinkeinoelämän keskusliiton luottamusindikaattorit ovat edelleen toukokuussa pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella. Myönteistä on rakentamisen luottamuksen pieni parannus sekä kaupan alan toipuminen vuodenvaihteen pohjalukemista. Teollisuuden luottamusindikaattori on toukokuussa yhä matalalla. Tuotannon ennustetaan pysyvän lähikuukaudet likimain ennallaan, ja tilauskanta on alle tavanomaisen. Rakentamisen luottamus vahvistui toukokuussa, mutta luottamusindikaattori jäi vielä vähän alle pitkäaikaisen keskiarvon. Palvelujen luottamusindikaattori heikkeni aavistuksen toukokuussa. Myyntiodotukset ovat varsin varovaiset. Vähittäiskaupan luottamus on jonkin verran parantunut, mutta edelleen varsin heikolla tasolla.

Japanin bruttokansantuote kasvoi tammi-maaliskuussa 2,4 prosenttia vuoden takaisesta. Analyytikot olivat odottaneet vain 1,5 prosentin kasvua. Alkuvuoden yllättävän voimakkaan kasvun taustal-la on muun muassa odotettua parempi yksityinen kulutus. Yksityinen kulutus edustaa noin 60 prosenttia Japanin bruttokansantuotteesta. Investoinnit sen sijaan kasvoivat odotettua vähemmän.

Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtajan Janet Yellenin mukaan pankki tulee nostamaan korkoja kuluvan vuoden aikana, jos talouskasvu jatkuu odotetusti. Keskuspankki seuraa tarkasti työttömyyden ja inflaation kehitystä ja merkkejä mahdollisesta talouden ylikuumenemisesta. Yhdysvalloissa 20 suurimman kaupungin asuntojen hinnat nousivat yli viiden prosentin vuosivauhtia. Uusia asuntoja myytiin huhtikuussa lähes seitsemän prosenttia enemmän kuin edelliskuussa. Myös vireillä olevat asuntokaupat olivat kasvussa. Lisäksi kuluttajaluottamus nousi toukokuussa odotuksia enemmän. Uskomme, että keskuspankki tulee nostamaan korkoja varovaisin askelin.

Johtuen keskuspankkien elvytyksestä ja alhaisista koroista osakemarkkinoiden arvostukset ovat nousseet historiallisten keskiarvojen yläpuolelle, mutta ovat edelleen perusteltuja erityisesti euroalueella ottaen huomioon alhaisen korkotason. Markkinoiden heilahteluherkkyys on kuitenkin kasvanut ja mm. Kreikan tilanne voi heilutella markkinoita euroalueella lähiaikoina. Keskeiset osakemarkkinoita tukevat tekijät ovat heikentynyt euro, alhainen öljyn hinta, alhainen korotaso sekä keskuspankin voimakkaasti elvyttävä rahapolitiikka. USA:n pörssin arvostus on euroaluetta korkeammalla ja korjausliikkeen riski on mielestämme suurempi kuin euroalueella. Kehittyvien osake-markkinoiden osalta mielenkiintoisimmat sijoitusvaihtoehdot löytyvät ns. reunamarkkinoilta. Kiinan osakemarkkinoiden heilahtelut ovat lisääntyneet ja uskomme, että sama suuntaus jatkuu.

Sijoittajien on erittäin tärkeätä hajauttaa omistuksiaan eri omaisuusluokkien kesken, kuten esim. kiinteistörahastoihin. Sijoituslainojen avulla on mahdollista myös hajauttaa salkkua erityyppisiin sijoitusstrategioihin, joihin ei muutoin ole mahdollisuutta sijoittaa suoraan.

Lataa markkinakatsaus kokonaisuudessaan