Markkinakatsaus joulukuu 2015

Suomen vienti laski lokakuussa selvästi vuoden takaisesta. Viennin arvo laski 11 prosenttia viime vuoden lokakuuhun verrattuna ja oli noin 4,6 miljardia euroa. Suurimpien päätoimialojen vienti oli alavireistä lokakuussa. Tärkeimmistä tavararyhmistä kuljetusvälineiden, kemian perusteollisuuden ja lannoitteiden sekä paperimassan vienti kuitenkin kasvoi. Tammi-lokakuussa kauppataseen alijäämää kertyi 120 miljoonaa euroa. Viime vuonna vastaavana aikana vaje oli runsaat 1,6 miljardia euroa.

Euroalueella teollisuuden ja palveluiden ostopäällikköindeksit yllättivät odotukset positiivisesti. Ennakoitua vahvemmat kotimarkkinat ovat pystyneet tasoittamaan kehittyvien markkinoiden kysynnän notkahdusta. Saksan liike-elämän luottamusta kuvaava marraskuun IFO-indeksi tukee oletusta Saksan ja näin ollen myös koko Euroopan kotimarkkinoiden positiivisesta kehityksestä.

Euroopan keskuspankki (EKP) ilmoitti 3.12. kokouksessaan, että se laskee keskuspankkitalletuksen korkoa tasolle -0,3 prosenttia. Lisäksi lainojen osto-ohjelmaa päätettiin jatkaa kuudella kuukaudella maaliskuuhun 2017. Nyt päätetyt toimet olivat pettymys markkinoille, sillä pankilta oli odotettu vielä voimakkaampia elvytystoimia. EKP ilmoitti olevansa jatkossa valmis myös lisäämään elvytystä, jos toivottua kehitystä ei taloudessa ja inflaatiossa tapahdu.

Markkinoilla odotetaan Yhdysvaltain keskuspankin (FED) nostavan korkoaan seuraavassa kokouksessa joulukuun 16. päivä. Jos koron nosto toteutuu odotetusti, tällä on tuskin merkittävää vaikutusta osakemarkkinoille. Jos sen sijaan koron nosto lykkääntyy, niin pörssikurssit tulevat todennäköisesti alaspäin, koska tällöin USA:n talouskehityksen arvioidaan olevan ennakoitua heikompaa. Markkinoilla odotetaan, että FED jatkaa koron nostoja varovaisin askelin ensi vuoden aikana. Koron nostoilla on dollaria vahvistava vaikutus ja lisäksi mahdollisesti negatiivinen vaikutus kehittyviin markkinoihin. Salkunhoitajien näkemykset kehittyvistä markkinoista ovat nyt pessimistisimpiä 14 vuoteen Bank of American marraskuussa julkaiseman kyselytutkimuksen perusteella. Salkunhoitajien mielestä suurimmat epävarmuudet liittyvät Kiinaan ja kehittyviin markkinoihin. Globaalisti osakemarkkinoilla seurataan erityisen tarkasti Kiinan taloudesta tulevia lukuja sekä pörssiyhtiöiden tuloskehitystä.

Korkomarkkinoilla painopiste kannattaa pitää edelleen high-yield –lainoissa. Pitkät valtionlainat sisältävät merkittävän korkoriskin, sillä obligaatioiden hinnat kääntyvät laskuun pitkien korkojen noustessa. USA:ssa pitkät valtionlainojen korot ovat jo kääntyneet nousuun. Euroalueella on nähty myös voimakkaita heilahteluja pitkissä koroissa.

Suosittelemme edelleen omaisuusluokkahajautusta osake- ja korkosijoitusten ohella kiinteistörahastoihin, joiden tuotto-/riskisuhde on hyvä.

Lataa markkinakatsaus kokonaisuudessaan