Markkinakatsaus huhtikuu 2017

Hollannissa Euroopan ensimmäinen poliittinen koetus päättyi markkinoiden kannalta suotuisaan lopputulokseen, kun Wildersin johtaman Vapauspuolueen kannatus jäi selvästi odotuksia heikommaksi. Yhdysvalloissa Trumpin terveydenhuoltoreformin kaatuminen asettaa kyseenalaisiksi hänen muita antamiaan lupauksia. Trumpin ajama terveydenhuoltopaketti olisi ollut merkittävästi Obaman pakettia edullisempi ja näin toiminut tärkeänä verokevennysten rahoituslähteenä. Verokevennyksien hyväksyntä on näin ollen vaikeutunut ja edellyttää entistä tarkempaa suunnittelua kevennysten rahoittamiseksi. Suuri haaste Trumpille tulee myös olemaan valtionbudjetin laadinta ja hyväksyntä, josta kongressi äänestää kesäkuussa. Geopoliittisia huolia herätti Trumpin määräämä ohjusisku Syyriaan, joka kiristi ainakin väliaikaisesti Yhdysvaltain ja Venäjän välejä. Talousluvut ovat kuitenkin edelleen olleet pääasiassa vahvoja sekä Euroopasta että Yhdysvalloista, mikä auttaa finanssimarkkinoita.

Euroopassa vuosi on jatkunut myönteisissä tunnelmissa, kun maaliskuun euroalueen teollisuuden ostopäällikköindeksi oli odotusten mukainen ja vahvimmalla tasollaan sitten vuoden 2011. Euroalueen työttömyysaste helmikuussa laski odotetusti tasolle 9,5 prosenttia, joka on alin taso sitten vuoden 2009. Euroalueen maaliskuun inflaatioluvut jäivät selvästi odotuksista, inflaatio laski helmikuun 2,0 prosentista maaliskuun 1,5 prosenttiin (od. 1,8 prosenttia). Raaka-aineiden hintaheilunnat vaikuttavat inflaatiolukuihin, mutta myös pohjainflaatio laski edelliskuukauden 0,9 prosentista 0,7 prosenttiin.

Yhdysvaltojen kuluttajaluottamus nousi maaliskuussa reippaasti ylittäen odotuksia (125,6 vs. od. 114) korkeimmalle tasolleen sitten vuoden 2000. Työpaikkojen määrä kasvoi maaliskuussa odotuksia vähemmän eli 98 tuhannella (odotus 180 000), mutta työttömyysaste alitti odotukset (4,5 prosenttia vs. od. 4,7 prosenttia). Keskituntiansiot nousivat vuositasolla odotusten mukaisesti 2,7 prosenttia. Teollisuuden luottamusta mittaava ISM-indeksi laski odotetusti 57,2 tasolle (edellinen 57,7).

Teollisuuden ostopäällikköindeksi Kiinassa nousi korkeimmalle tasolleen (51,8 vs. od. 51,7) lähes viiteen vuoteen. Palvelualojen PMI -indeksi nousi tasolle 55,1, mikä tasonakin on erittäin hyvä. Kiinassa vähittäismyynnin kasvu helmikuussa jäi vuositasolla odotuksista (9,5 prosenttia vs. od. 10,6 prosenttia) ja teollisuustuotannon kasvu kiihtyi helmikuussa vuositasolla 6,3 prosenttiin (od. 6,2 prosenttia). Valuuttavaranto nousi edelleen hieman maaliskuussa, pysyen yli USD 3 000 miljardin rajan.

FED nosti markkinoiden odotusten mukaisesti maaliskuussa ohjauskorkoa 0,75–1,00 prosentin haarukkaan. FEDin Yellen otti kommenteissaan kantaa viime aikoina selvästi kiihtyneeseen inflaatioon. USA:ssa pohjainflaatio ilman ruokaa ja polttoaineita on 2,2 prosentin tasolla, tavoitteen ollessa 2 prosenttia. Yellenin mukaan inflaatiokehitys on kuitenkin edelleen pidemmällä aikavälillä vakaata.

Euroalueella inflaatio oli odotettua alemmalla tasolla, mikä hillinnee EKP:n rahapoliittisen elvytyksen lopettamista koskevia puheita.

Emme suosittele sijoittamista euromääräisiin valtion- tai Investment Grade obligaatioihin alhaisiin tuottotasoihin vedoten. Osakemarkkinoiden nousun jatkumiseen tarvitaan tulos- ja talouskasvua, sillä osakkeiden arvostustasot ovat korkealla. Alkavaa tuloskautta (Q1 2017) seurataan suurella mielenkiinnolla.

Lataa markkinakatsaus kokonaisuudessaan