Markkinakatsaus huhtikuu 2016

Maailmantalouden kasvu jatkunee heikkona vuosina 2016 ja 2017 halvasta öljystä, matalista koroista ja kehittyvien markkinoiden pienestä piristymisestä huolimatta. Kansainvälinen valuuttarahaston (IMF) toisti huhtikuun alussa, että nyt tarvitaan globaalia yhteistyötä talouden kysynnän kasvattamiseksi ja rahapoliittisen elvytyksen kiihdyttämiseksi.

Euroopassa saatiin pieniä positiivisia signaaleja, palvelualojen ja teollisuuden ostopäällikköindeksit nousivat kolmen kuukauden huippuihinsa ja Saksan IFO -indeksi ylitti odotukset. Palveluvetoisuus euroalueen taloudessa jatkuu, mikä on osoitus siitä, että kuluttajakysyntä elpyy asteittain. Euroalueen kuluttajahinnat laskivat kuitenkin maaliskuussa edelleen vuositasolla ja hintojen laskun jatkuminen kertoo taloudessa olevan edelleen häiriöitä ja hinnoitteluvoiman palaaminen yrityksille on tärkeimpiä kestävän kasvun tekijöitä. Euroalueen työttömyysaste oli helmikuussa 10,3 %, eli edelleen korkea mutta hitaassa laskussa.

Yhdysvalloissa työttömyysaste nousi prosentin kymmenyksellä 5,0 %:iin, mutta se johtui ”terveistä tekijöistä”, sillä yhä useampi amerikkalainen ns. liittyi työvoimaan, työvoiman osallistumisaste nousi 63 %:iin helmikuun 62,9 %:sta ja uusien työpaikkojen määrä kasvoi maaliskuussa 215 tuhannella ylittäen analyytikoiden odotukset. Teollisuuden näkymien hetkellinen notkahdus vaikuttaisi myös olevan takanapäin. Huhtikuun alussa julkaistu teollisuuden ostopäällikköindeksi ylitti odotukset ja nousi nyt jo viime heinäkuun tasolle (51,8). Kaiken kaikkiaan Yhdysvaltojen viimeaikaiset vahvat talousluvut lieventävät pelkoja talouden taantumisesta.

Yhdysvaltain keskuspankki (FED) tarjosi korkopolitiikan kannalta mielenkiintoisen päivityksen. FED:n pääjohtajan Janet Yellen antoi kyyhkysmäisen lausunnon, jonka mukaan koronnostojen jatkaminen edellyttäisi globaalien markkinaolosuhteiden vakautumista sekä raaka-aineiden hintojen vakiintumista. Fedin mediaaniennusteen mukaan keskuspankin avomarkkinakomitean odotukset koronnostoille puolittuivat joulukuuhun verrattuna. Komitea odottaa ohjauskoron olevan vuoden lopussa 0,9 %, mikä tarkoittaisi kahta 0,25 prosenttiyksikön koronnostoa vielä vuoden kuluessa. FED esitti myös huolensa dollarin kurssin liiallisesta vahvistumisesta.

Kiinan talouslukuja seurataan markkinoilla erittäin tarkasti ja 11.4. alkavalla viikolla on luvassa mielenkiintoisia talouslukuja Kiinasta, esimakua saatiin inflaatioluvuista, jotka olivat odotusten mukaisia.

Talouden näkymät ovat globaalisti edelleen suhteellisen heikkoja. Korot tulevat säilymään pitkään hyvin alhaalla. Pitkän nousun jälkeen osakesijoittajat saavat tottua alhaisempiin tuottoihin ja kasvaneisiin heilahteluihin. Euroopassa ja Yhdysvalloissa on mm. tuloskasvuodotuksia laskettu selvästi ja Q1/2016 tulosjulkistukset alkavat 11.4 alkavalla viikolla. Osakesijoituksissa painopisteen tulisi edelleen olla hyvän osingonmaksukyvyn omaavissa yrityksissä.

Lataa markkinakatsaus kokonaisuudessaan