Markkinakatsaus helmikuu 2017

Finanssimarkkinoilla on tuloskauden lisäksi seurattu presidentti Trumpin lausuntoja tulevista poliittisista linjauksista. Trumpin ajamien talouspoliittisten uudistusten ja etenkin veronkevennysten uskotaan siivittävän USA:n talouskasvua selvästi lähivuosina, mikä vauhdittaisi maailmankaupan kasvua. Talouspoliittisista uudistuksista presidentti on luvannut paljon kaivattua lisätietoa lähiviikkojen aikana. USA:n yritysveron odotetaan laskevan 15-20 prosenttiin nykyisestä 35 prosentista, mikä hyödyttäisi varsinkin pk-yrityksiä. Toisaalta negatiivisen asian muodostavat kuitenkin huolet protektionismin lisääntymisestä. Niitä ovat siivittäneet etenkin presidentin määräämät maahantulokiellot tiettyjen maiden asukkaille sekä vaalikampanjapuheet USA:n omaa tuotantoa suojelevasta kauppapolitiikasta. Ensimmäisenä koetuksena kauppaneuvotteluille pidettiin Japanin pääministerin (Abe) vierailua, joka kuitenkin sujui varsin sopuisissa merkeissä. Trumpin aiemmin käymät keskustelut Kiinan Presidentin (Xi Ping) kanssa maiden välisistä suhteista, kuvattiin myös positiivisiksi, mikä on ainakin osittain hälventänyt pahimmat protektionismin pelot.

Euroopassa uusi vuosi on jatkunut myönteisissä tunnelmissa, kun tammikuun euroalueen teollisuuden ostopäällikköindeksi (55,2 vs. od. 55,1) oli vahvimmalla tasollaan sitten vuoden 2011. Inflaatio kiihtyi myös ja Euroalueen kuluttajahinnat nousivat tammikuussa 1,8 prosenttia (od. 1,5 prosenttia). Saksassa inflaatio nousi tammikuussa 1,9 prosenttiin (od. 2,0 prosenttia). Kuluttajahintojen nousun taustalla vaikuttaa osittain raaka-aineiden hintojen nousu. Euroalueen työttömyysaste alitti odotukset joulukuussa, ollen 9,6 prosenttia (od. 9,8 prosenttia), mutta alueelliset työttömyyserot ovat kuitenkin edelleen suuret. Euroalueen neljännen kvartaalin BKT:n kasvu oli 1,8 prosenttia (odotus 1,7 prosenttia).

Yhdysvalloissa työpaikkojen määrä kasvoi tammikuussa odotuksia enemmän eli 227 tuhannella (odotus 175 000). Keskituntiansiot nousivat vuositasolla 2,5 prosenttia, mikä oli odotettua hitaampi nousu. Trumpin elvytyspolitiikka saattaa jyrkentää palkkojen nousua entisestään ja voimakas palkkojen nousu lisää FED:n koronnostopaineita. Työllisyyslukujen ohella USA:n teollisuuden ISM-indeksi tammikuussa oli jälleen vahva (56,0 vs. od. 55,0).

Kiinan teollisuuden ostopäällikköindeksi ylitti hieman odotukset (51,3 vs. od. 51,2) tammikuussa. Valuuttavaranto jatkoi hieman yllättäen laskuaan tammikuussa, alittaen USD 3 000 miljardin rajan.

Tuloskausi on sujunut tähän asti varsin kohtuullisesti. Kun n. kolme neljäsosaa USA:n S&P 500 yhtiöistä on raportoinut tuloksensa, keskimääräinen tuloskasvu on tähän asti ollut n. 5 prosentin luokkaa ja n. 75 prosenttia yhtiöistä ovat ylittäneet tulosodotukset. Euroopassa tuloskausi on myös sujunut hyvin tähän asti.

Osakemarkkinoiden nousun jatkumiseen tarvitaan tulos- ja talouskasvua, sillä osakkeiden arvotustasoissa ei ole hirveästi nousuvaraa, varsinkin jos korkotasot alkavat hiljalleen normalisoitua. Yhdysvalloissa FED kaavailee kolmea koronnostoa vuodelle 2017. Korkomarkkinat odottavat FEDin nostavan korkoja maaliskuun kokouksessa n. 30 prosentin todennäköisyydellä. Euroopassa EKP:n velkakirjaostoja vähennetään ensin vuonna 2017 ja todennäköisesti asteittain lisää vuoden 2018 aikana.

Lataa markkinakatsaus kokonaisuudessaan