Markkinakatsaus helmikuu 2016

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi globaalia kasvuennustetta kuluvalle ja ensi vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä. Brasilian tilanne näyttää erittäin heikolta. Samoin Venäjän kuluvan vuoden kasvuennuste meni negatiiviseksi (-1,0 %). Aikaisempi ennuste kuluvalle vuodelle oli 0,6 %. Venäjän bkt heikkeni viime vuonna 3,7 %. Euroalueen ennustetta nostettiin tälle vuodelle 0,1 prosenttiyksiköllä tasolle 1,7 % ja USA:n ennustetta vastaavasti laskettiin tasolle 2,6 % (aik. 2,8 %).

Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtaja Mario Draghi kertoi tammikuun kokouksen yhteydessä, että EKP on muuttanut joulukuun kokouksen jälkeen arviotaan euroalueen tilasta. EKP:n päähuoli on tällä hetkellä, että inflaatio ei kiihdy EKP:n tavoitetasolle, joka on enintään kaksi prosenttia. Taustalla on myös huoli euroalueen talouskasvusta. Hyvin todennäköisesti EKP kertoo maaliskuun kokouksessa pitkittävänsä edelleen arvopapereiden osto-ohjelmaansa. Nyt ohjelman takarajaksi on asetettu maaliskuu 2017. Myös pankkien keskuspankkiin tekemien talletusten korkoa voidaan edelleen laskea. Lisäksi on mahdollista, että kuukausittaisia velkapapereiden ostomääriä voitaisiin nostaa. Nyt ostoksia tehdään 60 miljardilla eurolla kuukaudessa.

Japanin keskuspankki yllätti markkinat laskemalla keskuspankkitalletuksen koron negatiiviseksi. Koron laskulla voi olla myös vaikutusta EKP:n ja Yhdysvaltain keskuspankin (FED) lähitulevaisuuden suunnitelmiin. Markkinat hinnoittelevat tälle vuodelle enää yhden FED:n koronnoston, kun aikaisemmin odotettiin jopa neljää koronnostoa.

Öljyn hinta kääntyi hetkellisesti nousuun markkinoiden spekuloidessa mahdollisella Venäjän ja OPEC:in välisellä yhteistyöllä. Markkinaodotukset öljyn hinnan suhteen ovat loppuvuotta kohden nousevat. Useat markkina-analyytikot odottavat kysynnän ja tarjonnan vähitellen tasapainottuvan mm. USA:n tuotantomäärien vähentyessä. Öljyn hintahaarukaksi arvioidaan kuluvana vuonna 40 – 50 USD barrelilta, nousun ajoittuessa loppuvuotta kohden.

Osakemarkkinoilla merkittävät heilahtelut tullevat jatkumaan riippuen mm. öljyn hintakehityksestä ja Kiinan kasvunäkymistä. Sijoittajien painopiste on edelleen eurooppalaisissa osakkeissa. Markkinoilla seurataan nyt pörssiyhtiöiden tulosjulkistuksia ja kommentteja kuluvan vuoden näkymistä. USA:ssa tähän mennessä julkistetut viime vuoden tulokset ovat voittopuolisesti hieman ylittäneet ennusteet, mutta tulosodotuksia kuluvalle vuodelle on laskettu sekä USA:ssa että Euroopassa. USA:n vientiteollisuus kärsii vahvistuneesta dollarista.

Korkomarkkinoilla hidastuva talouskasvu ja alhainen öljyn hinta painavat inflaatio-odotuksia alaspäin ja samalla valtionlainojen jälkimarkkinakorot ovat laskeneet. Yrityslainojen riskilisät ovat puolestaan edelleen nousseet ja luottokoreihin sidottujen sijoituslainojen avulla päästään hyvään tuotto/riski -suhteeseen. Suosittelemme edelleen myös salkun hajauttamista mm. kiinteistö- ja asuntorahastosijoitusten kautta.

Lataa markkinakatsaus kokonaisuudessaan