Markkinakatsaus elokuu 2017

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) piti globaalin kasvun ennusteet muuttumattomana (3,5 prosenttia 2017 ja 3,6 prosenttia 2018) heinäkuun katsauksessaan. Muutoksia tehtiin kuitenkin yksittäisiin talousalueisiin. Kasvuennusteita nostettiin mm. Kiinassa, euroalueella ja Japanissa. Yhdysvalloissa sen sijaan laskettiin kasvuennusteet 2,1 prosenttiin vuodelle 2017 ja 2018 (aikaisemmin 2,3 prosenttia ja 2,5 prosenttia), kun Trumpin kasvua tukevat toimet eivät ole toteutuneet. Terveydenhuoltouudistuksen, jonka säästöillä oli tarkoitus rahoittaa verouudistusta ja yritysveroleikkausta, läpivieminen kariutui viimeisimpänä.

Euroalueen toisen kvartaalin alustava BKT:n kasvu vastasi odotuksia ollen 2,1 prosenttia vuositasolla. Euroalueen työttömyysaste laski kesäkuussa 9,1 prosenttiin (odotus 9,2 prosenttia). Maiden väliset erot ovat kuitenkin edelleen isot, esim. Saksassa ollaan lähellä täystyöllisyyttä, kun työttömyys Espanjassa, Italiassa ja Kreikassa on korkea. Heinäkuussa Euroalueen kuluttajahintaindeksi nousi odotusten mukaisesti 1,3 prosenttia. IMF nosti Euroalueen BKT:n kasvuennustetta 0,2 prosenttiyksikköä vuodelle 2017 ja 0,1 prosenttiyksikköä vuodelle 2018.

Yhdysvaltojen toisen neljänneksen alustava BKT-kasvu oli 2,6 prosenttia (od. 2,7 prosenttia). Kuluttajaluottamus nousi heinäkuussa ylittäen reippaasti odotukset (121,1 vs. od. 116,5). Työpaikkojen määrä kasvoi myös odotuksia enemmän eli 209 tuhannella (od. 178 000) ja työttömyysaste laski 4,3 prosenttiin. Keskituntiansiot nousivat vuositasolla odotuksien mukaan 2,5 prosenttia, palkkainflaatio on pysynyt matalana, vaikka työttömyys on hyvin alhainen.

Kiinan toisen kvartaalin BKT kasvu oli vuositasolla 6,9 prosenttia (od. 6,8 prosenttia) ja teollisuuden ostopäällikköindeksi Kiinassa alitti hieman odotukset (51,4 vs. od. 51,5). IMF nosti Kiinan BKT:n kasvuennustetta 0,2 prosenttiyksikköä vuodelle 2017 ja 0,1 prosenttiyksikköä vuodelle 2018.

Yhdysvaltojen keskuspankki (FED) nosti odotetusti korkoja 0,25 prosenttiyksikköä kesäkuun kokouksessaan. Tämän jälkeen mm inflaatioluvut ovat olleet heikonlaiset, mikä on johtanut siihen, että yhä useampi markkinoilla odottaa seuraavan koronnousun tulevan vasta vuoden 2018 puolella. USD on mm tämän seurauksena heikentynyt merkittävästi suhteessa Euroon (n. 12 prosenttia vuoden alusta), mikä osittain rajoittaa Euroopan keskuspankin (EKP) toimintamahdollisuuksia rahapolitiikan normalisoinnin suhteen.

Geopoliittisten ongelmien kärjistyminen Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean välillä on ainakin väliaikaisesti saanut osakemarkkinat laskuun viime kuukauden aikana. Osakemarkkinoiden arvostustasot ovat korkealla suhteessa historiallisiin arvoihin, mikä on lisännyt markkinoilla odotuksia korjausliikkeestä alaspäin. Odotukset korkotason noususta ovat tosin lykkääntyneet viime aikoina, mikä toisaalta tukee osakemarkkinoita. Vuoden toisen kvartaalin tuloskausi meni Yhdysvalloissa yli odotusten, kun taas Euroopassa odotuksia ei kaikin puolin saavutettu. Euroopassa USD:n heikkeneminen suhteessa euroon näkyi euroalueen vientiyritysten tuloksissa negatiivisesti. Emme suosittele sijoittamista euromääräisiin valtion- tai Investment Grade -obligaatioihin alhaisiin tuottotasoihin vedoten.
Lataa markkinakatsaus kokonaisuudessaan