Markkinakatsaus elokuu 2016

Britannian kansanäänestyksen Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi. Epävarmuus globaalisen talouskasvun suhteen on kuitenkin lisääntynyt merkittävästi ja toisen vuosineljänneksen talousdata osoittaa vaimeata aktiviteettia ja kauppaa. Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) laski globaalia kasvuennustettaan vuodelle 2016 ja 2017 0,1 %-yksiköllä heinäkuussa julkaisemassaan katsauksessaan (World Economic Outlook Update, July 2016) ja toteaa Brexit -äänestystuloksen vaikuttavan enemmän kehittyneisiin markkinoihin kuin kehittyviin markkinoihin. Brexitin takia Englannin keskuspankki laski ennustettaan Britannian tulevasta talouskasvusta. Ensi vuoden kasvuennuste on nyt 0,8 prosenttia, kun se aiemmin oli 2,3 prosenttia. Brexit -äänestyksen lopulliset vaikutukset talouteen ovat edelleen arvoitus, mutta taloudesta ja investointihalukkuudesta on jo saatu negatiivisia signaaleja.

Euroalueen BKT kasvoi vuoden toisella neljänneksellä odotetusti 0,3 prosenttia suhteessa edellisneljännekseen (vuositasolla 1,6 prosenttia). Ensimmäiset Brexit -äänestyksen jälkeiset, eli heinäkuun, ostopäällikköindeksit olivat suhteellisen hyvät (teollisuudessa 51,9 vs. od. 52,0 ja palvelualoilla 52,7 vs. od. 52,3). Euroalueen työttömyysaste oli kesäkuussa 10,1 prosenttia eli edelleen korkealla tasolla. Euroopan pankkiviranomainen julkisti eurooppalaispankkien stressitestien tulokset heinäkuussa. Pankkien yleinen vakavaraisuus vaikuttaisikin parantuneen selvästi verrattuna vuonna 2014 toteutetun testin tuloksiin.

USA:n toisen vuosineljänneksen BKT-kasvu jäi 1,2 prosentin tasolla merkittävästi odotuksista (2,5 prosenttia). Odotuksia heikompi taso näyttäisi kuitenkin johtuvan pääasiassa varastojen pienentymisestä. Vaikuttaa siltä, että yritykset ovat kevään aikana pienentäneen varastojensa kokoa markkinoiden epävarmuuden johdosta. Työmarkkinoiden sekä palkkojen suotuisa kehitys näyttää kuitenkin tukevan yksityistä kulutusta (4,2 prosenttia Q2). Työpaikkojen määrän kasvun kuuden kuukauden keskiarvo lähentelee 200 tuhatta, mikä on erittäin vahva luku.

Bloombergin mukaan markkinat hinnoittelevat nyt noin 45 %:n todennäköisyyttä ohjauskoron nostolle vielä vuoden 2016 aikana. USA:n keskuspankki (FED) seuraa inflaatiota erityisesti ydinkuluttajahintojen kautta, joka on maaliskuusta asti ollut 1,6 prosentin tasolla. FED:n inflaatiotavoite on 2,0 prosenttia, joten markkinoilla lukema tulkitaan mahdollisuutena lykätä edelleen pitkään odotettuja ohjauskoron nostoja. Kiinan toisen vuosineljänneksen talouskasvu oli 6,7 prosenttia (od. 6,6 prosenttia) ja uusimpien teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksien olivat suunnilleen linjassa odotusten kanssa.

USA:n osakemarkkina (mm. S&P 500) on saavuttanut uuden ennätystason. Kehittyneiden maiden löysä keskuspankkirahapolitiikka on ainakin toiminut hyvin finanssimarkkinoita tarkasteltaessa. Moni toimija on edelleen alipainossa osakkeissa korkeahkosta arvostuksesta johtuen, mutta alhainen korkotaso puoltaa edelleen myös sijoituksia osakemarkkinoille. Markkinoilla on myös merkkejä siitä, että sijoittajat ovat palaamassa kehittyville markkinoille ja kurssit ovatkin vahvistuneet kuluvan vuoden aikana. Kehittyvien markkinoiden kasvusta voi hyötyä myös sijoittamalla eurooppalaisiin yrityksiin, joilla on laajaa globaalia liiketoimintaa.

Lataa markkinakatsaus kokonaisuudessaan