Markkinakatsaus elokuu 2015

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) heinäkuussa tekemän suhdannebarometrin mukaan suomalaisyritysten lähiaikojen odotukset ovat edelleen melko vaatimattomat. Ainoastaan rakentamisessa odotetaan pientä parannusta suhdanteisiin kuluvan vuoden jälkipuoliskolla. Teollisuudessa ja palvelualoilla vaisu suhdannevaihe jatkuu. Teollisuusyritykset eivät arvioi tuotantonsa kasvavan lähikuukausien aikana. Vasta aivan loppuvuodelle on odotuksia loivasta tuotannon lisäyksestä. Myös palveluyritysten mukaan myynnin kasvu jäisi hitaaksi vuoden jälkipuoliskolla. Rakentamisen näkymät ovat jonkin verran kirkastuneet, mutta tilausten ja tuotannon kasvu jäisi rakennusalallakin korkeintaan kohtalaiseksi.

Saksan teollisuuden suhdannenäkymiä kuvaava Ifo-indeksi vahvistui heinäkuussa edelliskuukauteen verrattuna. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan selvästi paremmaksi kuin kesäkuussa. Myös näkymät ovat jonkin verran optimistisempia. Kiinan teollisuuden näkymiä kuvaava ostopäälliköiden indeksi laski heinäkuussa. Lukema saavutti 50-pisteen tason, mikä kuvastaa teollisuuden osalta epävarmempia näkymiä. Kiina devalvoi juanin elvyttääkseen taloutta. Yhdysvaltain bkt kasvoi ennakkotietojen mukaan vuositasolla 2,3 prosenttia vuoden toisella neljänneksellä. Ensimmäisen neljänneksen kasvuvauhti oli 0,6 prosenttia. Venäjän talous supistui kesäkuussa 4,2 prosenttia (toukokuu -4,8 prosenttia). Markkinaodotusten mukaan Venäjän talous kääntyisi hienoiseen nousuun ensi vuonna.

Yhdysvaltain keskuspankki (Fed) piti keskeisen rahamarkkinoiden ohjauskorkonsa odotetusti ennallaan nollan tuntumassa heinäkuussa. Korko on pysynyt 0,00-0,25 prosentin tavoitehaarukassa yli kuusi ja puoli vuotta. Fed laski sen tuolle tasolle finanssikriisin aikana joulukuussa 2008. Markkinoilla odotetaan koron nostojen alkavan syksyn aikana varovaisin askelin.

Kreikan tilanne on vakautettu väliaikaisrahoituksen avulla ja kolmannesta tukipaketista odotetaan päätöksiä elokuun aikana.

Yhdysvalloissa toisen kvartaalin pörssiyhtiöiden voitot kasvoivat hieman, mikä ylitti markkinoiden odotukset. Pörssin arvostustaso on USA:ssa historiallisiin arvostustasoihin nähden melko korkealla. Korkotason lähtiessä vähitellen nousuun USA:ssa huomio kiinnittyy yhä enemmän voittojen kasvuvauhtiin. Nykyisellä arvostustasolla USA:n pörssi on aika herkkä korkotason nousulle. Euroalueella pörssien arvostus suhteessa korkotasoon on edelleen kohtuullisella tasolla. Helsingin pörssin arvostus ylittää euroalueen keskimääräisen tason.

Pitkään jatkuneen globaalin osakemarkkinoiden nousun jälkeen sijoittajien on erittäin tärkeätä hajauttaa omistuksiaan eri omaisuusluokkiin, kuten kiinteistörahastoihin. Lisäksi monipuolisilla sijoituslainastrategioilla saadaan edelleen kohtuullista korkotuottoa ja muitakin mielenkiintoisia hajautusmahdollisuuksia.


Lataa markkinakatsaus kokonaisuudessaan